Pomagasz Ukraińcom? Zapłacisz niższy podatek. Ministerstwo Finansów namawia

- Polacy, którzy pomagają, mogą jednocześnie zmniejszać swoje podatki - przypomina Ministerstwo Finansów. Zapowiada, że będzie rozszerzało preferencje podatkowe - nie tylko dla Polaków wspierających uchodźców, lecz także dla samych Ukraińców.
Dla tych, którzy pomagają i chcą pomagać [chodzi zarówno o osoby fizyczne, jak i fundacje, stowarzyszenia czy firmy - red.] przewidzieliśmy ułatwienia podatkowe. Obok istniejących już preferencji dla darczyńców wprowadzamy też ulgi dla obdarowanych obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Polski z Ukrainy, co pozwoli im w pełni skorzystać z ofiarności Polaków. Pracujemy też nad kolejnymi rozwiązaniami podatkowymi 

- mówi wiceminister finansów Artur Soboń.

Już dziś podatnicy PIT mogą skorzystać z ulgi i odliczyć darowizny w wysokości nawet do 6 proc. dochodu. W ten sposób obniżą także podatek do zapłaty w rocznym zeznaniu. Jak przypomina Ministerstwo Finansów, preferencja dotyczy zarówno darowizn pieniężnych, jak i rzeczowych. Dotyczy to m.in. darowizn przekazywanych na działalność zarówno organizacji pożytku publicznego, jak i niemających takiego statusu fundacji i stowarzyszeń.

W przypadku firm (podatników CIT) odliczeniu podlegają darowizny w wysokości do 10 proc. dochodu.

Żeby skorzystać z tej preferencji, trzeba jedynie udokumentować fakt przekazania darowizny. W przypadku darowizny pieniężnej - dowodem wpłaty na rachunek bankowy. A w przypadku darowizny rzeczowej - dokumentem wskazującym dane darczyńcy i wartość darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu

- wyjaśnia resort finansów.

Co ważne, do limitu 6 proc. dochodu, o jaki można obniżyć podstawę opodatkowania, wlicza się także darowizna krwi. Tu przelicznik to 130 zł za jeden litr krwi.

Zobacz wideo Duda: Polska nie zamierza brać udziału w wojnie

Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejnymi ulgami

W Ministerstwie Finansów trwają również prace, które pozwolą obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP z Ukrainy nie płacić podatku od spadków i darowizn od darowizn. Zostanie wprowadzone zwolnienie z tego podatku dla nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy własności rzeczy, lub praw majątkowych. Zwolnienie będzie obowiązywało od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. 

- mówi wiceminister Artur Soboń. Aktualne przepisy stanowią, że osoby otrzymujące darowizny nie płacą podatku, o ile wartość świadczenia (pieniężnego lub rzeczowego) nie przekracza 4 902 zł w ciągu pięciu lat. W przypadku czteroosobowej rodziny jest to kwota 19 608 zł (po 4 902 zł na każdą osobę).

Soboń informuje też, że jego resort umożliwi zaliczanie pomocy przekazywanej przez firmy osobom dotkniętym działaniami wojennymi na Ukrainie do kosztów uzyskania przychodów. Trwają też prace nad rozwiązaniami umożliwiającym zaliczenie do kosztów podatkowych - zarówno w PIT, jak i CIT - wydatków na wytworzenie lub ceny nabycia rzeczy i praw będących przedmiotem darowizny w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. Chodzi o darowizny przekazywane (oczywiście w związku z pomocą ofiarom wojny na Ukrainie): organizacjom pozarządowym (również z Ukrainy), jednostkom samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także polskim i ukraińskim podmiotom wykonującym działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego.

Resort finansów wyjaśnia, że kosztem uzyskania przychodów będą również koszty poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń, a więc np. darmowej pomocy medycznej obywatelom Ukrainy.

Ukraińcy nie zapłacą podatku od darowizn

Ministerstwo Finansów przypomina, że obdarowany przez organizację pozarządową obywatel Ukrainy nie musi płacić PIT, gdyż takiego obowiązku nie generuje korzystanie z pomocy humanitarnej organizacji pozarządowych.

Rząd planuje jednak poszerzyć tę preferencję i zwolnić z podatku PIT także pomoc pochodzącą bezpośrednio od osób fizycznych czy przedsiębiorców.

Nowe przepisy zwolnią z PIT wszelkie świadczenia, niezależnie od ich rodzaju (pieniężne, rzeczowe oraz nieodpłatne). Ustawa nie będzie tych świadczeń szczegółowo wymieniać ze względu na ich dużą różnorodność, uzależnioną od sytuacji, w jakiej znalazł się uchodźca. Taką nieopodatkowaną pomocą może być np. udostępnienie lokalu mieszkalnego, zapewnienie żywności, sfinansowanie leczenia, czy też opłacenie nauki i kursów pozwalających na zmianę kwalifikacji zawodowych

- wyjaśnia wiceminister Soboń.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule. 

Więcej o: