KSF: Kredyty we frankach zagrożeniem dla stabilności systemu bankowego. "To godzi w ekonomiczną logikę"

Stabilność polskiego systemu bankowego jest zagrożona - informuje Komitet Stabilności Finansowej w opublikowanym komunikacie. Największym ryzykiem są sprawy sądowe związane z kredytami mieszkaniowymi udzielonymi w obcej walucie, a zwłaszcza we frankach szwajcarskich.

Według danych BIK, kredyty frankowe spłaca w Polsce 723 tys. osób. W związku z osłabianiem się złotego na rynkach międzynarodowych kwoty takich kredytów zwiększają się z każdym miesiącem. Wielu Polaków decyduje się wejść na drogę sądową z bankiem i walczyć o niższe raty. Komitet Stabilności Finansowej (KSF), na którego czele stoi Paweł Szałamacha z zarządu NBP, przekazał w swoim raporcie, że decyzje sądu mogą negatywnie wpływać na polski system bankowy.

Zobacz wideo Arak: Może nas czekać podwyżka stóp procentowych rzędu 100, 75, czy 50 pkt. bazowych

Kredyt we frankach szwajcarskich. Jak wpływa na banki?

- Nadal najistotniejszym źródłem zagrożeń dla stabilności systemu finansowego identyfikowanym przez KSF pozostaje ryzyko prawne mieszkaniowych kredytów walutowych. Komitet z niepokojem odnotował, że liczba spraw sądowych dotyczących tych kredytów nadal rośnie, a istotna część tych spraw kończy się unieważnieniem umów kredytowych - poinformował KSF po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym. Pracom w zakresie nadzoru makroostrożnościowego przewodniczy prezes NBP Adam Glapiński.

Komitet Stabilności Finansowej uważa, że sądowe rozstrzygnięcia po unieważnieniu takich umów, a także wynikające z nich rozliczenia "godzą w ekonomiczną logikę" i "nie są proporcjonalne do skutków". Kwestionowanie wcześniejszych postanowień umowy zakłóca funkcjonowanie mechanizmów rynkowych oraz generuje bardzo istotne obciążenia dla sektora bankowego. W efekcie może to doprowadzić do osłabienia jego odporności, niosąc negatywne skutki dla deponentów i zdolności banków do dalszego finansowania rozwoju polskiej gospodarki.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Kredyt we frankach szwajcarskich. Decyzje sądów oddziałują na banki

"System prawny nie powinien abstrahować od zasad ekonomii i sprawiedliwości społecznej i w sposób nieuzasadniony prowadzić do uprzywilejowania kredytobiorców walutowych względem osób, które w tym samym czasie zdecydowały się na kredyt złotowy, np. chcąc uniknąć ryzyka walutowego" – zaznacza Komitet Stabilności Finansowej.  

KSF tłumaczy, że podnoszona przez kredytobiorców abuzywność postanowień umownych (czyli stosowanie przez banki niedozwolonych klauzul, które narzucają konsumentowi obowiązki w sposób niezgodny z obowiązującym prawem) może być wykorzystywana instrumentalnie do unikania niekorzystnych skutków zawartej umowy. Takie umowy zawierane są bowiem z materializacją ryzyka kursowego. Komitet zapoznał się również z ugodami, jakie z tego powodu zawierają banki z klientami. Kierując się tymi danymi KFS uznaje "rozwiązania polubowne" za wartościową alternatywę dla spraw sądowych z korzyścią dla systemu bankowego.  

Więcej informacji o gospodarce przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Wojna w Ukrainie nie wpłynie na płynność polskich systemów bankowych

Co ciekawe, KFS zdiagnozował, że zarówno wzrost kosztów obsługi kredytów mieszkaniowych, jak i agresja Rosji na Ukrainę nie powinny zagrozić płynności polskich systemów bankowych.  

"Szok związany z agresją Rosji może materializować się wieloma kanałami, jednakże polski system bankowy jest odporny ze względu na posiadane zasoby kapitału oraz bufory płynności" - uspokaja komitet.

Jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe to spokój wynika ze stosowania przez banki restrykcyjnych wymogów dotyczących oceny zdolności kredytowej, korzystnej sytuacji na rynku pracy oraz systematycznego wzrostu wynagrodzeń. Udział kredytów udzielonych przy historycznie niskich stopach procentowych jest relatywnie mały. A kredytobiorcy, dla których wzrost rat stanowiłby nadmierne obciążenie dochodów, mogą korzystać z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK), choć ustalono, że jego wykorzystanie wciąż jest "nieznaczne".

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl

Więcej o: