Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził bezwarunkową zgodę na przejęcie Eurozet przez Agorę

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po odwołaniu Agory orzekł, że spółka może bezwarunkowa przejąć grupę Eurozet. UOKiK nie zgodził się na to w 2021 rok. Czwartkowy wyrok nie jest prawomocny, a stronom przysługuje od niego odwołanie.

W styczniu 2021 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazał przejęcia przez Agorę spółki Eurozet (należy do niej m.in. Radio Zet). Agora wówczas odwołała się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"Prezes UOKiK powołał się na nieznaną w prawie konkurencji i nauce ekonomii teorię 'quasi-duopolu', sugerując milczącą koordynację połączonego podmiotu (Agory i Eurozet) z liderem rynku grupą RMF FM" - oświadczyła wówczas Agora

Zobacz wideo Dlaczego Adam Glapiński nie powinien być dalej prezesem NBP? pytamy Włodzimierza Czarzastego

SOKiK zezwolił na przejęcie spółki Eurozet przez Agorę

12 maja sąd ogłosił wyrok zmieniający w całości decyzję prezesa UOKiK

Decyzja została przez sąd zmieniona w ten sposób, że wyrażona została bezwarunkowa zgoda na przejęcie Eurozet sp. z o.o. przez Agorę. (...) Z przedstawionych dzisiaj ustnych motywów rozstrzygnięcia wynika, że sąd, uwzględniając argumenty zawarte w odwołaniu Agory, uznał,  że transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku

- informuje Agora w oświadczeniu. Spółka dodaje, że "przedstawione w Decyzji Prezesa UOKiK hipotetyczne scenariusze działań koordynacyjnych przedsiębiorców, mające grozić istotnym ograniczeniem konkurencji, mają charakter spekulatywny i są nie są wysoce prawdopodobne". Sąd uznał, że scenariusze nie znalazły podstaw w realiach rynkowych i uwarunkowaniach ekonomicznych.

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl

UOKiK się odwoła 

Wyrok nie jest jednak prawomocny i obie strony mają dwa tygodnie na odwołanie. UOKiK w osobnym komunikacie już zapowiedział, że złoży apelację.  

Nie zgadzamy się z decyzją sądu pierwszej instancji dlatego skorzystamy z przysługującego nam prawa i wniesiemy apelację

- powiedział Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Eurozet to jedna z wiodących grup mediowych w Polsce, zajmująca się produkcją i nadawaniem programów radiowych, sprzedażą czasu reklamowego, działalnością brokerską dla stacji i serwisów internetowych, a także tworzeniem i zarządzaniem serwisami internetowymi. Istnieje od 1993 roku.

Obecnie w skład Grupy Eurozet wchodzi pięć rozgłośni: Radio ZET, Antyradio, Chillizet, Meloradio, Radio Plus, serwisy internetowe, w tym: radiozet.pl, antyradio.pl, chillizet.pl, planeta.pl i radiostacja.pl; a także Studio ZET produkujące reklamy oraz Eurozet Live - marka dedykowana projektom cross-mediowym i marketingowi miejsc i wydarzeń.

Więcej o: