Odprawa emerytalna na zakończenie pracy zawodowej. Komu przysługuje? Ile wynosi?

Przechodzisz na emeryturę? Należy ci się odprawa emerytalna. To jednorazowa odprawa pieniężna, którą ma obowiązek wypłacić pracodawca każdemu emerytowi, który zdecyduje się zrezygnować z pracy i korzystać z życia na emeryturze. Ile wynosi odprawa emerytalna? Komu przysługuje? Wyjaśniamy.

W Polsce ustawowy wiek emerytalny jest najniższy w Europie. Kobiety mogą zrezygnować z pracy w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Po przekroczeniu tego wieku wiele osób decyduje się zakończyć karierę zawodową i udać na zasłużony odpoczynek. W takiej sytuacji ostatni pracodawca zobowiązany jest wypłacić odprawę emerytalną.  

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A] Wybierz serwis

Odprawa emerytalna. Komu przysługuje?

Kodeks pracy (art. 92) przewiduje, że odprawę emerytalną może otrzymać każdy pracownik niezależnie od rodzaju zawartego stosunku pracy i okresu zatrudnienia u ostatniego pracodawcy. Nie wystarczy jednak osiągnąć wiek emerytalny, należy jeszcze faktycznie przejść na emeryturę i zrezygnować z pracy

Odprawa emerytalna przysługuje jedynie osobom, które wcześniej jej nie pobierały. Jest to jednorazowa odprawa pieniężna. Infor.pl wyjaśnia, że kilkukrotną odprawę można odebrać jedynie w przypadku, gdy emeryt zatrudniony jest u więcej niż jednego pracodawcy. Musi jednak przejść na emeryturę dokładnie w tym samym momencie u każdego z nich, aby otrzymać u każdego odprawę emerytalną. Z tego powodu trzeba pamiętać, że informację o odprawie należy zawrzeć w świadectwie pracy. 

Więcej informacji z Polski i ze świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Odprawa emerytalna. Ile wynosi?

Wysokość odprawy emerytalnej zależy od miesięcznego wynagrodzenia i polityki pracodawcy. Według prawa musi ona stanowić minimalnie jednomiesięczne wynagrodzenie pracownika. Kodeks pracy umożliwia jednak wypłatę większej odprawy, jeśli tak wynika z przepisów wewnątrzzakładowych. Maksymalna wysokość odprawy emerytalnej może wynieść 10-krotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.  

Odprawa emerytalna wypłacana jest w dniu przejścia na emeryturę. Jeżeli pracodawca spóźnia się z wypłatą, można domagać się od niego odsetek. A w przypadku, gdy pracodawca wcale nie będzie chciał wypłacić odprawy, może zostać ukarany grzywną od 1000 zł do 30 000 zł. 

Więcej o: