Polska znów spóźniona. Nowe urlopy nie wejdą od 2 sierpnia. Rodzice poczekają na nowelizację przepisów

Znowelizowany Kodeks pracy miał wejść w życie 2 sierpnia. Zgodnie z unijną dyrektywą Polska miała m.in. wydłużyć urlopy rodzicielskie. Przepisy zaczną obowiązywać jednak z co najmniej półrocznym opóźnieniem.

Nowelizacja Kodeksu pracy wynika z wymogu wdrożenia nowej unijnej dyrektywy work-life balance. Zmiany dotyczą przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz tzw. dyrektywy rodzicielskiej. Projekt był przygotowywany już od lutego, a jego założenia muszą wejść w życie do 2 sierpnia obecnego roku. Wiemy już jednak, że to się nie stanie. 

Zobacz wideo Na wakacje samochodem czy też samolotem - co się bardziej opłaca? Pytamy eksperta

Dłuższy urlop? Jeszcze nie teraz. Nowelizacja kodeksu pracy dopiero w 2023 roku

Choć przepisy miały wejść w życie od jutra, tj. od 2 sierpnia, to nowelizacja został opóźniona - informował w lipcu portal Prawo.pl. "Stanisław Szwed, wiceszef resortu rodziny i polityki społecznej na posiedzeniu Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego miał poinformować o możliwym przesunięciu terminu wejścia projektowanej ustawy w życie – z 1 sierpnia 2022 r. na 1 stycznia 2023 r." - czytamy na portalu.

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Powodem przesunięcia terminu ma być kalendarz sejmowy. Resort Szweda przekazał, że projekt przeszedł etap uzgodnień w zakresie projektowanych rozwiązań i został skierowany do rozpatrzenia przez komisję ds. europejskich. Teraz ustawę muszą zaakceptować odpowiednie komitety, w następnym etapie projekt będzie musiał zatwierdzić rząd i wówczas dopiero pracę nad nim znów będzie mógł prowadzić polski parlament.

Urlop rodzicielski i opieka nad dzieckiem. Zmiany wg unijnych dyrektyw

Unijna dyrektywa ma na celu wyrównanie szans kobiet na rynku pracy oraz ułatwienie godzenia życia zawodowego z rodzinnym.  

Jej wprowadzenie będzie oznaczało ważne zmiany dla rodziców. Po pierwsze pracodawca będzie musiał udzielić dziewięciu tygodni urlopu matce bądź ojcu dziecka, a rodzic, który go weźmie, nie będzie już mógł go przenieść na partnera/partnerkę.

Wydłużony zostanie także urlop rodzicielski z 32 do 41 tygodni w przypadku jednego dziecka, a po ciąży mnogiej długość urlopu rodzicielskiego wzrośnie z 34 do 43 tygodni. 

Zgodnie z zapisami unijnej dyrektywy w wymiarze 5 dni będzie należny urlop opiekuńczy. W Polsce mógłby on zastąpić obecną tzw. opiekę nad dzieckiem, która trwa dziś jedynie 2 dni w roku. Ale poza czasem trwania urlopu opiekuńczego zaszłaby też inna zmiana, a mianowicie rozszerzenie zakresu jego przysługiwania na wszystkich krewnych, którzy zamieszkują w tym samym gospodarstwie domowym. Na razie nie wiadomo jednak, jakie założenia pojawią się w polskim prawie.

Skrócenie czasu pracy lub elastyczne godziny dla rodziców dzieci do lat 8

Rodzice dzieci do 8. roku życia dostaną też możliwości skrócenia godzin pracy oraz wprowadzenia elastycznego czasu pracy. W praktyce oznacza to, że jeśli pracodawca odmówi pracy zdalnej lub indywidualnego rozkładu czasu pracy, będzie musiał pisemnie poinformować pracownika o powodach takiej odmowy.

Bez zgody takiego pracownika nie będzie można również zlecić mu pracy w nocy, delegacji czy pracy w godzinach nadliczbowych. Dotychczas takie zapisy dotyczyły jedynie rodziców dzieci do 4. roku życia. 

Nowe przepisy mają też umożliwić skorzystanie z urlopu z powodu siły wyższej. Przysługiwać on będzie w przypadku pilnych spraw rodzinnych związanych z chorobą lub wypadkiem, gdy niezbędna w nich jest natychmiastowa obecność pracownika. Zwolnienie przewidziane jest w wymiarze dwóch dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym, a za każdy dzień przysługiwałaby połowa wynagrodzenia

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: