Dodatek węglowy z dziwnym zapisem. Jeśli w jednym domu mieszkają dwie rodziny, obie dostaną 3 tys. zł

Dodatek węglowy przyznawany jest każdemu gospodarstwu domowemu. Bez względu na liczbę pieców. Oznacza to, że jeśli w jednym domu mieszkają dwie rodziny np. małżeństwo i teściowie lub dwaj bracia z rodzinami, każdej rodzinie przysługuje osobny dodatek węglowy. Ten zapis budzi wątpliwości, czy przewidziane na projekt 11,5 mld złotych wystarczy.

Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. złotych ma być formą wsparcia gospodarstw domowych. Dotyczy to domów, których źródłem ogrzewania jest drożejący i niedostępny węgiel lub paliwo zawierające węgiel.  Składanie wniosków o to świadczenie ruszyło 17 sierpnia 2022 i potrwa do 30 listopada. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest zgłoszenie źródła ogrzewania na węgiel jako głównego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Dodatek węglowy. Nie trzeba być właścicielem domu, niepotrzebny nawet meldunek

Dodatek węglowy przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu, które ogrzewa się węglem. Może być on spalany w kotle na paliwo stałe, kominku, kozie zasilanej węglem kamiennym, brykietem lub pelletem z zawartością co najmniej 85 procent węgla. Nie trzeba jednak być właścicielem domu ogrzewanego węglem, by ubiegać się o dodatek ani nie jest koniecznie zameldowanie w takim miejscu. Wymaga się jedynie we wniosku podania miejsca zamieszkania.

Zobacz wideo Zabraknie węgla na zimę? Derski: Myślę, że tak

Dodatek węglowy dla każdego gospodarstwa domowego

Każde gospodarstwo domowe korzystające z ogrzewania węglowego może więc skorzystać z jednorazowego świadczenia. W świetle prawa przy ubieganiu się o dodatek nie ma znaczenia liczba pieców znajdujących się w budynku oraz do kogo budynek, który zamieszkuje gospodarstwo domowe, należy. Jeżeli więc jedną nieruchomość zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe - każdemu z nich przysługuje dodatek węglowy. 

Warto przypomnieć, że istnieje gospodarstwo domowe jednoosobowe i gospodarstwo domowe wieloosobowe. Pierwsze z nich to osoba fizyczna samotnie zamieszkującą i gospodarującą, a drugie - osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące - wyjaśnia infro.pl

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl.

Dodatek węglowy przysługuje nawet kilku rodzinom ogrzewającym się jednym piecem

Co to oznacza w praktyce? Ano to, że jeśli w jednym budynku na osobnych piętrach lub w inny sposób wydzielonych przestrzeniach zamieszkuje np. małżeństwo i rodzic jednego z nich, to mogą oni złożyć dwa osobne wnioski. Rodzic jako gospodarstwo domowe jednoosobowe, a małżeństwo jako gospodarstwo domowe wieloosobowe. W sumie dostaną więc na jedną nieruchomość 6 tys. zł, nawet jeśli ogrzewa ich ten sam, jeden piec. Warto jednak zaznaczyć, że w takich domach zużycie węgla na ogrzewanie jest często większe.  

Po odkryciu tego ciekawego i kosztownego zapisu pojawiło się pytanie, czy wystarczy pieniędzy na świadczenia. Przypominamy, że rząd na program przeznacza maksymalnie 11,5 mld złotych. Jeśli ta kwota zostanie przekroczona, bo zapotrzebowanie na dodatek węglowy okaże się większe od zakładanego, wysokość kolejnych świadczeń ma zostać zmniejszona.  

Dodatek węglowy. Czy wystarczy na niego pieniędzy?

"Gdy wykorzystanie środków zaplanowanych na dodatek osiągnie poziom 95 proc., wysokość wypłacanych dodatków węglowych będzie proporcjonalnie obniżona tak, aby łączna wysokość wypłacanych dodatków była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie dodatków" – poinformowała Rada Ministrów, cytowana przez portal 300gospodarka.pl.  

Wniosek o dodatek węglowy należy złożyć do urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub innej jednostce organizacyjnej. Można tego dokonać osobiście lub drogą elektroniczną przez ePUAP. Liczba osób składających wnioski rośnie - w Łodzi mieszkańcy złożyli już 780 formularzy, w Lublinie 700, w Gdańsku 443, a w Toruniu 439. Może to wynikać m.in. z obawy przed zmniejszeniem wysokości świadczenia.  

Więcej o: