Dodatek węglowy kusi Polaków. Korekty CEEB. Jaka kara za podanie fałszywych danych we wniosku?

Dodatek węglowy, łatwość jego uzyskania, rozpalił pomysłowość Polaków. Za podanie fałszywych danych we wniosku grożą jednak kary. Jakie? Czy informacje podane we wniosku odnośnie dodatku węglowego będą weryfikowane? Co w sytuacji, gdy dwie osoby złożą wniosek dla jednego gospodarstwa domowego? Wyjaśniamy.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3000 złotych, z którego może skorzystać każdy, kto ogrzewa mieszkaniem węglem lub paliwem zawierającym węgiel. Warunkiem do uzyskania dodatku jest wpis lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do deklaracji CEEB. Pieniądze z dodatku węglowego tak naprawdę można przeznaczyć na dowolny cel.

Wnioski o świadczenie można składać od 17 sierpnia do 30 listopada. Polacy coraz chętniej składają dokumenty, a także korekty deklaracji CEEB. Leszek Kuliński, wójt pomorskiej gminy Kobylnica mówił, że w jego małej gminie liczącej zaledwie 4,5 tys. mieszkańców, jednego dnia wpłynęło aż 80 korekt deklaracji CEEB. Z doniesień mediów wynika, że liczba korekt deklaracji składanych do CEEB lawinowo rośnie.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Węgiel (zdjęcie ilustracyjne) Dodatek węglowy. "Przyszli trzej bracia. Przynieśli trzy deklaracje"

Dodatek węglowy. Co w sytuacji, gdy dwie osoby złożą wniosek dla jednego gospodarstwa domowego?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie dodatku węglowego. Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest kwestia wniosku: Co w sytuacji, gdy dwie osoby (np. mąż i żona albo rodzic i pełnoletnie dziecko) złożą wniosek o dodatek węglowy dla jednego gospodarstwa domowego?

Jak czytamy na stronie MKIŚ, jeśli dla jednego gospodarstwa domowego wniosek złożyła więcej niż jedna osoba, to świadczenie przyznawane jest tej osobie, która złożyła go jako pierwsza. "Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego" - podkreślono.

Węgiel (zdjęcie ilustracyjne) Dodatek węglowy. Świadczenie mogą otrzymać również Ukraińcy. Są warunki

Dodatek węglowy. Jakie kary za podanie nieprawdziwych danych?

Czy informacje podane we wniosku odnośnie dodatku węglowego będą weryfikowane? MKIŚ wyjaśnia, że wójt, burmistrz i prezydent miasta dokonują weryfikacji danych we wniosku - w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków [CEEB].

"Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń" - informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Jakie kary grożą za podanie nieprawdziwych danych we wniosku o dodatek węglowy? Mówi o tym art. 233 § 6 Kodeksu karnego: "Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

Więcej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć tutaj - [LINK]

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Zobacz wideo Zabraknie węgla na zimę? Derski: Myślę, że tak
Więcej o: