Dodatek węglowy nie dla ciebie, jeśli kupiłeś węgiel w cenie gwarantowanej. Uwaga na kary

Dodatek węglowy, czyli 3000 zł na zakup węgla, nie przysługuje osobom, które kupiły już węgiel w cenie gwarantowanej, nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę. Za podanie fałszywych danych we wniosku o dodatek grożą surowe kary.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3000 złotych. Dopłata jest przeznaczona dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się węglem lub paliwem węglopochodnym zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Głównym źródłem ogrzewania musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Wnioski o dodatek węglowy można składać od 17 sierpnia do 30 listopada.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Dodatek węglowy. Jeśli kupiłeś węgiel w cenie gwarantowanej, dodatek węglowy ci nie przysługuje

Kiedy już uzyskamy dodatek węglowy, nie musimy przedstawiać żadnych dowodów, że kupiliśmy za niego węgiel. To oznacza, że świadczenie można tak naprawdę wydać na dowolny cel - choć teoretycznie celem dodatku jest choćby częściowy zwrot pieniędzy, które zostały przeznaczone na zakup tego drożejącego surowca.

Ustawa o dodatku węglowym wskazuje jednak na pewną często pomijaną kwestię. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy, dodatek nie przysługuje osobom, które kupiły już węgiel w cenie gwarantowanej nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę od sprzedawcy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Jakie kary za fałszywe dane we wniosku o dodatek węglowy?

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zawiera oświadczenie, że gospodarstwo domowe wnioskodawcy nie korzystało i nie korzysta z opału, który zakupiono na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rekompensatach dla sprzedawców węgla.

Za podanie nieprawdziwych danych we wniosku o dodatek węglowy grozi kara więzienia. Mówi o tym art. 233 §6 Kodeksu karnego: "Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

Dodatek węglowy - rząd chce "uszczelnić system". Będą zmiany, aby ukrócić oszustwa

Samorządy odnotowują w ostatnich tygodniach próby wyłudzenia dodatku węglowego oraz próby składania wniosków przez osoby, którym dodatek nie przysługuje. W związku z tym rząd chce wprowadzić rozwiązania, które mają "uszczelnić ten system" - mówił w TVN24 Aleksander Brzózka, rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

"Dziennik Gazeta Prawna", który dotarł do planowanych zmian w ustawie o dodatku węglowym, informował z kolei, że jedną z nich będzie wprowadzenie zasady "jeden dodatek węglowy na jeden adres zamieszkania". Ponadto dodatek węglowy, jak czytamy, nie będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które załapią się na dodatki na inne paliwa niż węgiel - czyli pellet drewniany, drewno kawałkowe, biomasa, gaz LPG czy olej opałowy.

Zobacz wideo Brak węgla na rynku podbije jeszcze bardziej ceny prądu?
Więcej o: