Wcześniejsza emerytura dla urodzonych od 1948 do 1969 roku - komu przysługuje świadczenie?

Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Wyjaśniamy, komu przysługują świadczenia emerytalne dla osób urodzonych po roku 1948.

Wcześniejsza emerytura to świadczenie, które przysługuje osobom urodzonym między 1948 a 1969 rokiem. Jakie konkretnie warunki trzeba spełnić, by móc się o nią ubiegać?

Zobacz wideo Prof. Tyrowicz: Inflacja była już przed wojną

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych od 1948 do 1969 - jakie są zasady?

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o wcześniejszą emeryturę można ubiegać się w przypadku wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. By otrzymać świadczenie, muszą one spełnić kilka warunków, przede wszystkim:

  • osiągnąć odpowiedni wiek emerytalny,
  • udokumentować okresy składkowe i nieskładkowe (20 lat w przypadku kobiet, 25 w przypadku mężczyzn),
  • mieć udokumentowany staż pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Często mianem "wcześniejszej emerytury" określa się emeryturę pomostową. W rzeczywistości są to jednak dwa różne świadczenia, do których uzyskania uprawniają różne warunki. Dodatkowo emerytura pomostowa, w przeciwieństwie do wcześniejszej emerytury, jest świadczeniem przejściowym, to znaczy po osiągnięciu wieku emerytalnego przez seniora, otrzyma on świadczenie na zasadach ogólnych.

Więcej na temat świadczeń przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Wcześniejsza emerytura - czy trzeba złożyć wniosek?

By otrzymać wcześniejszą emeryturę, konieczne jest złożenie wniosku - można to zrobić online lub osobiście w placówce ZUS. Należy do niego dołączyć również informację o okresach składkowych i nieskładkowych, dokumenty potwierdzające okres pracy, zaświadczenie o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a także dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie. Dokumenty należy złożyć nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia.

Więcej o: