Dodatkowy tysiąc złotych do emerytury. "Emerytura dla matek" jest nie tylko dla matek

Świadczenie Mama 4 plus wbrew pozorom przeznaczone jest nie tylko dla matek. Dodatkowe środki mogą uzyskać zarówno kobiety, jak i mężczyźni, istotne jest jednak spełnienie pewnych warunków. Jakich?

Program Mama 4 plus wszedł w życie w 2019 roku. W ubiegłym roku z tzw. matczynej emerytury skorzystało ponad 66,5 tys. osób. Na ten rodzaj wsparcia mogą jednak liczyć nie tylko kobiety.

Zobacz wideo Prof. Wojciechowski: Kilka lat może utrzymać się dwucyfrowa inflacja

Mama 4 plus - dla kogo rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Świadczenie Mama 4 plus jest skierowane do osób, które w związku z wychowaniem co najmniej czworga dzieci, zrezygnowały z podjęcia pracy zarobkowej lub też pracowały zbyt krótko, by otrzymać możliwość uzyskania gwarantowanej minimalnej emerytury. Program przeznaczony jest dla osób obu płci, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, które żyją na granicy ubóstwa, nie posiadając dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, w tym emerytury i renty. Jeśli jednak takową pobierają, ale jest ona niższa niż minimalna emerytura, świadczenie stanowi dopełnienie do kwoty 1338,44 zł.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

emerytura po mężu 2022 Czy wdowy i wdowcy aktywni zawodowo mogą się ubiegać o emeryturę po zmarłych?

Matczyna emerytura - komu przysługuje świadczenie Mama 4 plus? Ile wynosi?

Świadczenie Mama 4 plus przysługuje osobom, które spełnią kilka warunków, a więc:

  • matce, która wychowała co najmniej czworo dzieci albo ojcu, który w przypadku śmierci matki, porzucenia lub zaprzestania przez nią wychowywania, wychował co najmniej czworo dzieci;
  • osobie w wieku emerytalnym nieposiadającej niezbędnych środków do życia (60 lat w przypadku kobiet, 65 lat w przypadku mężczyzn);
  • osobie mieszkającej wyłącznie w Polsce i mającej (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju - przez co najmniej 10 lat;
  • obywatelowi Polski lub osobie mającej prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, bądź obywatelowi państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcowi legalnie przebywającemu na terytorium Polski.

Od marca tego roku świadczenie wynosi 1338,44 zł brutto, czyli tyle, ile gwarantowana emerytura minimalna. 

Emerytury (zdjęcie ilustracyjne) Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948 roku - komu przysługuje?

Więcej o: