Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu? Ile przysługuje dni płatnego wypoczynku?

Co roku pracownikom przysługuje płatny odpoczynek, który w świetle Kodeksu Pracy nazwany jest urlopem. Ile dni wypoczynku przysługuje w ciągu roku? Czy pracodawca ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi urlopu?

W Polsce niezależnie czy jest się pracodawcą, czy pracownikiem, należy przestrzegać przepisów zawartych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy. To właśnie ona reguluje m.in. kwestie dotyczące urlopu. Sprawdź, co Kodeks Pracy mówi o przysługującej ci ilości dni wolnych. Czy pracodawca może odmówić udzielenia płatnego wypoczynku?

Zobacz wideo Na wakacje samochodem czy też samolotem - co się bardziej opłaca? Pytamy eksperta

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Urlop - Ile pracownikom przysługuje dni płatnego wypoczynku?

Zgodnie z art. 152 Kodeksu Pracy "pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej urlopem." Ilość dni wolnych, które przysługują pracownikowi, zależy w głównej mierze od stażu pracy

Jeżeli pracownik dopiero rozpoczyna swoją karierę, wówczas za każdy przepracowany miesiąc może liczyć na 1 z 12 dni wolnych, które będzie mógł wykorzystać dopiero po przepracowanym roku. Jeżeli staż pracy jest dłuższy, ale nadal krótszy niż 10 lat, wtedy urlop wynosi 20 dni. W innych przypadkach pracownikowi należy się 26 dni wolnych. W Kodeksie Pracy zawarta jest również informacja, że jeden z okresów wypoczynku powinien trwać nieprzerwanie 14 dni. Zgodnie z prawem pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Warto pamiętać, że w staż pracy wlicza się w niego również okres ukończonej nauki. Przykładowo ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej liczy się jako 4 lata stażu, a ukończenie szkoły wyższej - jako 8 lat.

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu?

Kodeks Pracy nie reguluje jednak z jakim wyprzedzeniem należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy. Art. 163 zapewnia, że pracodawca powinien udzielić urlopu zgodnie z planem urlopów. Plan ten ustalany jest zazwyczaj na początku roku kalendarzowego. Niestety, w wyjątkowych sytuacjach pracodawca ma prawo odmówić udzielenia wolnego. Musi jednak mieć ku temu bardzo ważne przesłanki. Na tych samych zasadach może pracownikowi urlop skrócić bądź przesunąć.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 164 Kodeksu Pracy "przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy". Na próżno jednak szukać w ustawie konkretnych sytuacji, w których pracodawca może odmówić, skrócić bądź przesunąć urlop wypoczynkowy. W zależności od specyfiki firmy mogą być one bardzo różne.

Więcej o: