Zmiany w Kodeksie pracy. Dodatkowe 7 dni urlopów dla pracowników. Komu przysługują?

Rząd dokonuje rewolucji w Kodeksie pracy. Wszystko za sprawą przepisów unijnych i przyjętej 10 stycznia 2023 roku ustawy o zmianie Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. W jej wyniku na pracowników czekają m.in. dodatkowe dni urlopu. Komu przysługują i jak z nich skorzystać?

Aby dostosować się do unijnych wymogów, polski rząd wprowadza zmiany w Kodeksie pracy. Nowe przepisy wynikające z projektu o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw mają m.in. zagwarantować dodatkowe 7 dni urlopów. Komu przysługują?

Zobacz wideo "Macierzyństwo to wieczny wyrzut sumienia". Agnieszka Sienkiewicz o godzeniu pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Rząd musiał dostosować przepisy do unijnej dyrektywy work-life balance

Zmiany w urlopach w 2023 roku wynikają z unijnej dyrektywy work-life balance, celem, której jest wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy oraz ułatwienie osobom posiadającym dzieci pogodzenie pracy z życiem rodzinnym. Projekt ma więc na celu dostosowanie polskiego prawa pracy do unijnych przepisów. Pierwotnie zmiany miały zostać wdrożone do 2 sierpnia 2022, jednak polskiemu rządowi się to nie udało. Przepisy mają więc wejść w życie w pierwszej połowie roku 2023.

Dodatkowe 7 dni urlopów. Komu przysługują?

W wyniku wprowadzonych zmian pojawiają się dwa nowe typy urlopów: urlop opiekuńczy oraz urlop z powodu działania siły wyższej. W wyniku urlopu opiekuńczego każdy pracownik ma dysponować dodatkowymi 5 dniami wolnego w roku, jednak musi mieć on określone przeznaczenie. Urlop ten będzie można wykorzystać na, jak sama nazwa wskazuje, opiekę lub wsparcie krewnego: dzieci, rodziców lub współmałżonka. Urlop ten będzie miał także zastosowanie w przypadku osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki oraz wsparcia ze względów medycznych. Urlop opiekuńczy ma być bezpłatny i udzielany na wniosek pracownika. Taki wniosek będzie można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej. Pracownik będzie mógł złożyć go w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Ile zarabiamy, a ile będziemy zarabiać, jak kształtują się emerytury, co z bezrobociem w Polsce, jakie są trendy na rynku pracy i jakie zmiany szykuje rząd? Więcej na te tematy czytaj pod linkiem: next.gazeta.pl/praca

W przypadku urlopu z powodu działania siły wyższej pracownikowi przysługiwać będą wolne 2 dni lub 16 godzin w roku. Można będzie z niego skorzystać w przypadku pilnych spraw rodzinnych podyktowanych wypadkiem lub chorobą naszą, lub członka rodziny. W przypadku tego typu urlopu w czasie zwolnienia pracownikowi przysługiwać będzie prawo do 50 proc. wynagrodzenia. Dodatkowe dni wolne nie będą wliczać się do urlopu wypoczynkowego, w związku z czym nie zmniejszą one wymiaru urlopu w danym roku.

Wdrożenie dyrektywy ma także na celu ułatwienie korzystania z elastycznej organizacji pracy, czy wydłużenie urlopu rodzicielskiego.

Więcej o: