Sieć dyskontów TXM znika z Polski. Sąd ogłosił upadłość spółki odzieżowej. "Brak wsparcia państwa"

Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość spółki TXM, która prowadziła sklepy Textilmarket. Na koniec grudnia 2021 roku firma miała w Polsce ponad 200 sklepów.

Zarząd firmy TXM złożył 30 kwietnia 2022 roku wniosek o upadłość spółki. "Podstawowymi czynnikami leżącymi u podstawy decyzji zarządu były osiągane wyniki finansowe oraz sytuacja płynnościowa, zdeterminowane w trakcie ostatnich dwóch lat przez negatywny wpływ pandemii COVID-19, a jednocześnie brak wsparcia państwa dla TXM jako podmiotu bezdyskusyjnie dotkniętego skutkami pandemii" - podkreślono wówczas w komunikacie.

TXM znika z Polski. Sąd ogłosił upadłość sieci odzieżowej

"Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie wniosku Emitenta o ogłoszenie upadłości Emitenta (sygn. akt: WA1M/GU/194/2022) ogłosił upadłość TXM S.A." - podał 19 stycznia syndyk masy upadłości TXM w raporcie. Sąd wyznaczył na syndyka Pawła Lewandowskiego. Postanowienie sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości stało się prawomocne z dniem 7 grudnia 2022 roku.

Na koniec grudnia 2021 roku strata operacyjna TXM wyniosła 15,3 mln zł wobec 22,3 mln zł straty rok wcześniej. W tym czasie sieć dyskontów miała w Polsce 204 sklepy o łącznej powierzchni 46,9 tys. metrów kwadratowych. Dla porównania na koniec sierpnia 2018 roku było to 390 sklepów o łącznej powierzchni 104,6 tys. metrów kwadratowych. Spółka prowadziła również sklep internetowy.

TXM miała plan naprawczy, zawierała porozumienia z bankami

Sieć TXM prowadziła sklepy odzieżowo-przemysłowe Textilmarket. W połowie 2018 roku spółka planowała emisję obligacji, niezbędną do sfinansowania planu naprawczego. W kolejnych miesiącach zawierała porozumienia z bankami.

Więcej informacji handlowych przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

W kwietniu 2019 roku spółka TXM złożyła wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wstępną wersję planu restrukturyzacji, które miało polegać m.in. na zakończeniu działalności poza granicami Polski, zamknięciu nierentownych sklepów oraz redukcji kosztów.

"W sierpniu 2020 roku wydawało się, że TXM wychodzi z potrzasku. W wyniku uprawomocnienia się decyzji sądu dotyczącej zatwierdzenia układu z wierzycielami, formalnie zakończyło się postępowanie restrukturyzacyjne. We wrześniu firma miała rozpocząć spłacać pierwszych wierzycieli, a od 2021 roku pozostałych. Kwota zobowiązań objętych układem wynosiła 35,7 mln zł i miała być regulowana do 2027 roku" - pisze serwis Wiadomości Handlowe.

Zobacz wideo Grabowski diagnozuje sytuację w Polsce: Gotowanie żaby postępuje bardzo szybko
Więcej o: