Wypłata środków z PPK. Kiedy najlepiej wypłacić pieniądze? Kiedy unikniemy podatku?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Środki zgromadzone na PPK można wypłacić w dowolnej chwili, jednak w niektórych sytuacjach trzeba będzie również zapłacić podatek. Co należy wiedzieć o wypłacie środków z PPK?

Standardowa wpłata pracownika na rachunek PPK to 2 proc. wynagrodzenia miesięcznie (może zostać zwiększona maksymalnie do 4 proc. lub obniżona do 0,5 proc. przy pensji nieprzekraczającej 120 proc. minimalnego wynagrodzenia). Do tej kwoty minimum 1,5 proc. (a maksymalnie 4 proc.) wynagrodzenia musi dołożyć pracodawca.

Na rachunek PPK wpada również 250 zł wpłaty powitalnej od państwa oraz dopłata roczna w wysokości 240 zł. Pieniądze te lokowane są w instytucji finansowej, wybranej w danej firmie. Są one inwestowane w zależności od wieku oszczędzającego.

Wypłata środków z PPK. Jak wypłacić pieniądze? Kiedy to się opłaca?

Środki zgromadzone na koncie PPK można wypłacić w różnych wariantach, jednak od wybranej opcji zależą skutki podatkowe wypłaty. Najkorzystniej jest wypłacić środki z PPK po 60. roku życia - można wypłacić 25 proc. oszczędności jednorazowo i 75 proc. oszczędności w 120-miesięcznych ratach (lub większej liczbie rat). Można również wypłacić 100 proc. oszczędności w minimum 120-miesięcznych ratach. Obie formy wypłaty są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki), który wynosi 19 proc. dochodu.

Należy pamiętać, że jeśli uczestnik PPK zdecyduje się na wypłatę 75 proc. lub 100 proc. środków w minimum 120 ratach, ale wysokość pierwszej raty - wyliczona przez podzielenie zgromadzonych oszczędności przez zadeklarowaną liczbę rat - będzie mniejsza niż 50 zł, środki zostaną wypłacone jednorazowo. W tej sytuacji uczestnik PPK będzie zobowiązany do zapłaty podatku od zysków kapitałowych, wypracowanych przez 75 proc. środków.

Kolejny wariant to jednorazowa wypłata wszystkich zgromadzonych oszczędności na rachunku PPK lub w dowolnej liczbie rat, mniejszej niż 120. Warto wiedzieć, że w takim przypadku również należy zapłacić tzw. podatek Belki.

Środki z PPK można wypłacić w dowolnej chwili. Kiedy nie zapłaci się podatku?

Uczestnik PPK może "bezpiecznie" skorzystać ze zgromadzonych środków na rachunku również przed ukończeniem 60. roku życia w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych. W przypadku poważnego zachorowania uczestnika, jego współmałżonka lub dziecka możliwa jest wypłata do 25 proc. środków (jednorazowo lub w ratach) bez obowiązku ich zwrotu na konto w PPK. Można również wypłacić 100 proc. środków, aby pokryć wkład własny na kredyt mieszkaniowy lub kredyt na budowę domu, ale z obowiązkiem zwrotu w ciągu 15 lat (opcja dostępna dla osób, które nie ukończyły 45. roku życia).

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

W pozostałych przypadkach wypłata środków z PPK jest możliwa bez podawania przyczyny, ale jest też haczyk - wypłata zostanie pomniejszona o dopłaty pochodzące ze środków publicznych (wpłata powitalna i dopłaty roczne), 30 proc. wartości wpłat pracodawcy oraz 19 proc. podatku od zysków kapitałowych wypracowanych przez pozostałą część środków, pochodzącą z wpłat pracodawcy oraz wpłat pracownika.

Zobacz wideo Wypłata w bankomacie w Chorwacji? Lepiej unikać, prowizja jest wysoka
Więcej o: