Kodeks pracy do zmiany. Ekspertka tłumaczy, nad czym będzie głosował Sejm. Nie tylko urlopy po nowemu

Nowe zasady zawierania umowy na czas określony, wprowadzenia zakazu zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą, zmiany w urlopach rodzicielskich, nowe rodzaje urlopów. To w skrócie najważniejsze zmiany w Kodeksie pracy, nad którymi w środę pracował będzie Sejm. Dla czytelników Gazeta.pl opisuje je dr Magdalena Rycak, radca prawny w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR, dyrektor Instytutu Prawa Zatrudnienia i Work Life Balance w Uczelni Łazarskiego.
Zobacz wideo Zalewski: Hołownia powiedział, żadna decyzja w sprawie konfiguracji wyborczych nie została podjęta

W środę (25 stycznia) na posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który wdraża do naszego porządku prawnego postanowienia dwóch dyrektyw:

 1. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz
 2. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Termin wdrożenia postanowień obydwu tych dyrektyw upłynął w dniu 2 sierpnia 2022 r.

Kodeks pracy do zmiany. Ekspertka wyjaśnia, co się zmieni

Nad jakimi konkretnie zmianami pracować będzie izba niższa parlamentu W ekspertyzie opracowanej dla Gazeta.pl wyjaśnia to dr Magdalena Rycak, radca prawny w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR, dyrektor Instytutu Prawa Zatrudnienia i Work Life Balance w Uczelni Łazarskiego.

Wdrożenie dyrektyw wprowadzi zmiany, które dotyczą przede wszystkim: 

 • zasad zawierania umów o pracę na okres próbny;
 • rozszerzenia prawa pracowników do pełniejszej i uaktualnionej informacji o warunkach zatrudnienia;
 • wprowadzenia nowych minimalnych praw dla wszystkich pracowników;
 • wprowadzenia zakazu zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą oraz zakazu poddawania pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego tytułu.

Na czym polegają zmiany w praktyce? Okres próbny będzie musiał być współmierny do przewidywanego czasu trwania umowy. Nowa umowa na okres próbny będzie mogła być zawarta tylko wtedy, gdy będzie on zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy. 

Zmienią się też zasady dotyczące urlopów. Nowe przepisy dotyczą:

 • wydłużenia łącznego wymiaru urlopu dla obojga rodziców do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) albo do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego);
 • wprowadzenia w ramach ww. wymiaru urlopu rodzicielskiego nieprzenoszalnej części tego urlopu w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców;

Istotna zmiana dotyczy też zasiłku macierzyńskiego. Przepisy przewidują bowiem: 

 • ustalenia wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku (z wyjątkiem złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w terminie nie później niż 21 dni po porodzie);

ChatGPT powstał na ludzkim cierpieniu i pracy za 2 dolary na godzinę? ChatGPT powstał na ludzkim cierpieniu? "To były tortury"

Urlop opiekuńczy. Nadchodzą zmiany w Kodeksie pracy

Projektowane przez rząd mają wprowadzić i inne nowości. Najważniejsze przewidują:

 • wprowadzenia urlopu opiekuńczego - w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym - w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek/małżonka) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych, bez zachowania prawa do wynagrodzenia za czas tego urlopu oraz
 • wprowadzenia zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika - w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym, z zachowaniem za czas tego zwolnienia prawa do 50 proc. wynagrodzenia.

****

Ile zarabiamy, a ile będziemy zarabiać, jak kształtują się emerytury, co z bezrobociem w Polsce, jakie są trendy na rynku pracy i jakie zmiany szykuje rząd? Więcej na te tematy czytaj pod linkiem: next.gazeta.pl/praca.

Microsoft, zdjęcie ilustracyjne Microsoft zmienia zasady urlopu na "bierz, ile chcesz". Wolne bez limitu

Więcej o: