Agencja S&P podjęła decyzję w sprawie ratingu Polski. "Przetrwa większość szoków"

Agencja S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-". Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym.

"Oczekujemy, że Polska będzie w stanie przetrwać większość szoków makroekonomicznych związanych z wojną w perspektywie najbliższych 2 lat. Odporność ta wynika z dywersyfikacji polskiej gospodarki, elastyczności rynku pracy i rynków produktowych oraz wykształconej siły roboczej. Za korzystne uznajemy również członkostwo Polski w UE i NATO, a także relatywnie bezpieczne perspektywy dostaw energii dzięki staraniom rządu, nakierowanym na minimalizowanie importu energii z Rosji" - czytamy w piątkowym raporcie.

Rating Polski potwierdzony. Agencja ratingowa S&P wyjaśnia

Agencja ratingowa S&P ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym.

Agencja obniżyła swoją prognozę wzrostu dla Polski na 2023 r. do 0,9 proc., uzasadniając to nadal występującymi skutkami gospodarczymi agresji Rosji na Ukrainę.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Według S&P, pomimo presji wydatkowej przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi i zwiększonego finansowania, decyzja polskiego rządu o zaprzestaniu niektórych obniżek stawek podatkowych związanych z cenami energii prawdopodobnie doprowadzi do mniejszego deficytu, niż przewidywała agencja, pomagając ustabilizować poziom długu publicznego netto na rozsądnym poziomie 45 proc. PKB. Jednocześnie spadek cen gazu ziemnego w Europie i nieznaczna poprawa koniunktury wskazuje na złagodzenie krótkoterminowych zagrożeń makroekonomicznych dla Polski.

Agencja uważa, że konkurencyjna, zdywersyfikowana gospodarka, silna pozycja zewnętrzna oraz dobra sytuacja finansów publicznych w Polsce pozwolą zminimalizować negatywne ryzyko, jakie niesie za sobą wojna w Ukrainie.

Agencja S&P podała, kiedy może podnieść ocenę ratingową Polski

Według agencji S&P podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe, gdyby po ustąpieniu skutków konfliktu Polska utrzymała wzrost gospodarczy oraz dobry stan finansów publicznych.

Z drugiej strony rating mógłby znaleźć się pod presją, gdyby negatywny wpływ konfliktu w Ukrainie był większy i bardziej długotrwały niż obecnie spodziewany, co skutkowałoby znacznym spowolnieniem gospodarczym w średnim okresie. Ponadto obniżenie ratingu byłoby możliwe w przypadku mniejszych transferów środków z UE w wyniku napięć politycznych między Polską a władzami UE.

Zobacz wideo Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu PIT-37?
Więcej o: