Czynny żal może ochronić podatnika przed karą. Czym jest i kiedy można z niego skorzystać?

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dopełnią obowiązku podatkowego, takiego jak złożenie deklaracji podatkowej, muszą liczyć się z przykrymi konsekwencjami karnoskarbowymi. Można ich jednak uniknąć. Aby uchronić się od kary, wystarczy złożyć czynny żal. Dowiedz się, co to jest i jak z niego skorzystać.

Czynny żal stanowi dobrowolne przyznanie się do złamania przepisów podatkowych, w tym niedopełnienia terminu złożenia zeznania podatkowego czy do nierzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych. Dzięki zastosowaniu czynnego żalu można uniknąć przykrych konsekwencji karnoskarbowych. Dowiedz się, jak z niego skorzystać.

Zobacz wideo Podatek hipotetyczny - czym jest i jak na nim skorzystać? Wyjaśniamy

Kto możne skorzystać z czynnego żalu?

Według art.16 Kodeksu karnego skarbowego, "nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu".

Oznacza to, że osoba, która popełniła czyn zabroniony ma możliwość złożenia  dobrowolnego przyznania się do złamania przepisów podatkowych, w celu uniknięcia potencjalnej kary. Takie przyznanie nazwane zostało czynnym żalem. Czynny żal może złożyć podatnik, który m.in.

 • nierzetelnie prowadził księgi rachunkowe,
 • nierzetelnie wystawiał faktury,
 • nie złożył zeznania podatkowego w terminie,
 • nie zapłacił lub zapłacił nieodpowiedni podatek dochodowy (PIT lub CIT) lub podatek VAT,
 • bezprawnie stosował obniżone stawki VAT,
 • bezprawnie stosował zwolnienie VAT,
 • zataił przed organem podatkowym prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wyłudził zwrot należności celnej,
 • wyłudził pozwolenie celne.

Ministerka Anna Moskwa Ostre reakcje na słowa Moskwy o cenach w sklepie. "Jest ślepa"

Zawiadomienie może jednak okazać się bezskuteczne, jeżeli podatnik:

 • został wezwany w związku z popełnieniem czynu zabronionego, a organy podatkowe udokumentowały popełnienie przestępstwa, zanim czynny żal został wystosowany;
 • jest w trakcie postępowania kontrolnego;
 • nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego;
 • zorganizował grupę albo związek, mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego.

Ponadto, oprócz złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, podatnik zobowiązany jest także do uregulowania zaległości i odsetek powstałych w wyniku naruszenia przepisów podatkowych. 

Co powinien zawierać czynny żal?

Nie ma określonego wzoru czynnego żalu. Każde takie pismo powinno jednak zawierać kilka niezbędnych elementów, w tym:

 • dane osobowe podatnika,
 • adresata zawiadomienia, 
 • najważniejsze informacje o okolicznościach popełnienia czynu zabronionego,
 • wskazanie osób, które miały z nim związek.
 • Istotne jest także zawarcie informacji czy popełniony czyn został przez podatnika naprawiony.
 • Jeżeli jeszcze do tego nie doszło podatnik musi poinformować, w jakim terminie zobowiązuje się do jego naprawienia.

Na końcu pisma zawsze musi znajdować się podpis wnioskodawcy. 

Mieszkańcy łódzkiego dostali niemal miliard złotych nadpłaconych podatków Tysiące rodziców popełnia ten błąd. Skarbówka wzywa do poprawienia PIT-u

Czynny żal. Jaki jest termin złożenia zawiadomienia?

Nie ma także konkretnego terminu, w jakim podatnik zobowiązany jest do złożenia czynnego żalu. Dla wnioskodawcy, który dopuścił się przestępstwa skarbowego, najlepiej jest jednak, aby dokonał tego jak najszybciej. Po rozpatrzeniu zawiadomienia organ ścigania może uznać czynny żal za skuteczny. Wówczas, jak wskazał portal podatnik.info, "naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego odstąpi od nałożenia kary za niedopełnienie obowiązków podatkowych lub obowiązków celnych". Jeżeli jednak czynny żal zostanie uznany za nieskuteczny, przeprowadzone zostanie postępowanie zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie karnym skarbowym.

Więcej o: