Stopnie alarmowe w Polsce. Mateusz Morawiecki podjął decyzję

Stopnie alarmowe CHARLIE-CRP oraz BRAVO będą obowiązywać do końca wakacji. Alarmy związane są z inwazją Rosji na Ukrainę. Co oznaczają?

W środę 31 maja premier Mateusz Morawiecki podpisał nowe zarządzenia dotyczące obowiązywania drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza jej granicami, a także trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na całym obszarze RP. Stopnie alarmowe będą obowiązywać do 31 sierpnia 2023 roku, do godziny 23:59. 

Stopnie alarmowe BRAVO oraz CHARLIE–CRP. Czemu je wprowadzono?

"Drugi stopień alarmowy (BRAVO) ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną sytuacją geopolityczną w regionie związaną z różnego rodzaju działaniami o charakterze ataku hybrydowego prowadzonego przez Federację Rosyjską i Białoruś względem Polski i innych krajów Unii Europejskiej oraz konsekwencjami zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę" - czytamy na stronie rządu. Drugi z czterech stopni alarmowych, wprowadza się w przypadku zwiększonego ryzyka terrorystycznego, ale gdy cel ataku nie jest zidentyfikowany. 

Charlie-CRP to trzeci stopień w tej samej skali z ustawy o działaniach antyterrorystycznych z 10 czerwca 2016 r. "Dotyczy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni (...). Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Ten stopień alarmowy również obejmuje cały kraj" - informuje Rada Ministrów.  

Co oznacza stopień alarmowy?

Stopnie alarmowe to przede wszystkim sygnał dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP, wynika, że organy państwowe mają następujące zadania:

 • w przypadku stopnia BRAVO:
  - prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich;
  - prowadzenie wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów potencjalnie mogących stać się celem ataków terrorystycznych;
  - zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
  - ostrzeżenie personelu o możliwych zagrożeniach;
  - obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
  - dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;
  - wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych;
  - wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.
 • W przypadku stopnia CHARLIE-CRP:
  - całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów,
  - przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
  - przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

"Podczas obowiązywania stopnia alarmowego należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń. Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli, a także czujności obywateli" - podkreślają władze

Więcej o: