Darmowa komunikacja miejska dla seniorów? Trzeba spełnić jeden warunek

Darmowa komunikacja miejska jest przywilejem emerytów. By uzyskać do niego prawo, trzeba spełnić jeden warunek, a mianowicie osiągnąć odpowiedni wiek.

Prawo do darmowej komunikacji miejskiej przysługuje m.in. osobom, które osiągnęły wymagany wiek. Zazwyczaj ulga dotyczy seniorów po 70. roku życia. Można się o nią także ubiegać wcześniej. 

Zobacz wideo

Prawo do darmowej komunikacji miejskiej. Można ubiegać się o ulgę

Warunki przyznania ulg, jak i ich wymiar, są różne w zależności od miasta. W Szczecinie 55-letnie panie i 60-letni panowie mogą liczyć na 50 proc. zniżki. Z kolei w Warszawie i Poznaniu dla osób, które ukończyły 65. rok życia, jest "bilet seniora". W stolicy kosztuje on 50 zł, a w stolicy Wielkopolski - 90 zł. 

Wrocław i Lublin bardziej restrykcyjny dla seniorów

We Wrocławiu, Lublinie i Bydgoszczy do całkowicie bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej uprawnione są osoby, które ukończyły 65. rok życia. Ulga dotyczy zatem mężczyzn w wieku emerytalnym. Kobiety muszą na nią poczekać pięć lat.  

Ulga nie tylko dla emerytów. Kto może jeszcze liczyć na darmową komunikację miejską?

Jak można zauważyć, w każdym z miast obowiązują odmienne regulacje. Do darmowych przejazdów komunikacją uprawnione są z reguły takie osoby, jak:

 • posłowie i senatorowie RP;
 • inwalidzi wojenni lub wojskowi oraz ich przewodnicy;
 • osoby represjonowane;
 • osoby, które ukończyły 70 lat;
 • dzieci, które nie ukończyły 4. roku życia;
 • dzieci z niepełnosprawnościami;
 • wychowankowie rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osoby z orzeczonym co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku;
 • honorowi dawcy krwi, którzy oddali bezpłatnie: 18 litrów krwi pełnej w przypadku mężczyzn lub 15 litrów krwi pełnej w przypadku kobiet;
 • dzieci z rodzin wielodzietnych (czyli czworo i więcej dzieci);
 • osoby upoważnione na podstawie imiennego identyfikatora do kontroli biletów w środkach lokalnego transportu zbiorowego podczas wykonywania czynności służbowych.
Więcej o: