Bezpieczny Kredyt pełen pułapek. 12 przypadków, przez które stracisz dopłaty. I pieniądze

Bezpieczny kredyt 2 proc. cieszy się olbrzymią popularnością. Tymczasem ustawa przewiduje spory katalog okoliczności, które pozbawiają preferencyjnych dopłat. - Swobodę w dysponowaniu mieszkaniem, którego zakup był współfinansowany bezpiecznym kredytem 2 proc., nabywca uzyska po 10 latach - podkreśla Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań Otodom Analytics, w komentarzu dla Gazeta.pl. A to tylko jedna z 12 rzeczy, które o tym kredycie trzeba wiedzieć.

Bezpieczny kredyt 2 proc. to nowe narzędzie, które ma szansę odmienić rynek nieruchomości. Jego najważniejsza cecha to niskie oprocentowanie. Potencjalnym kredytobiorcom nie przeszkadza nawet, że jest ono wyższe, niż wskazywałaby nazwa projektu. W rzeczywistości oprocentowanie wynosi bowiem bliżej 3 niż 2 proc. - banki doliczają bowiem swoją marżę. Ale to i tak znacznie mniej, niż 8-9 lub więcej - a tyle właśnie wynosi obecnie oferta standardowa. 

Zobacz wideo Bezpieczny Kredyt 2% - dla kogo, ile można zyskać?

Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań Otodom Analytics, w komentarzu dla Gazeta.pl przyznaje, że ożywienie, które obserwujemy od kilku miesięcy na rynku mieszkaniowym, osiągnęło swój szczyt w pierwszym tygodniu lipca. Jego katalizatorem jest bez wątpienia kredytowy komponent programu Pierwsze Mieszkanie - Bezpieczny kredyt 2 proc.

Banki, które przystąpiły do programu, zostały zasypane wnioskami kredytowymi osób spełniających warunki programu. Deweloperzy nie są w stanie obsłużyć w biurach sprzedaży wszystkich zainteresowanych. Atrakcyjność zarówno oprocentowania kredytu, jak i możliwość spłaty kapitału zaciągniętego zobowiązania z budżetowych dopłat spowodowały, że aktywowała się grupa nabywców, której prawdopodobnie jeszcze długo na rynku byśmy nie zobaczyli.

- stwierdza.

Jej zdaniem wiele wskazuje na to, że zainteresowani będą napływać do banków falami. Chętni na mieszkanie, głównie około trzydziestki, mogą mieć poczucie, że jeśli w programie nie wezmą udziału, stracą szansę. 

Bezpieczny kredyt na 2 proc. Preferencyjne oprocentowanie może przestać obowiązywać

Ekspertka Otodom podkreśla kwestię, o której wielu zainteresowanych kredytem może dziś nie myśleć. Tymczasem o kilku kwestiach z pewnością warto pamiętać.

Swobodę w dysponowaniu mieszkaniem, którego zakup był współfinansowany bezpiecznym kredytem 2 proc., nabywca uzyska po 10 latach

- stwierdza ekspertka Otodom. 

To nie wszystko. Trzeba pamiętać, że preferencyjne nie jest nam dane raz na zawsze. Istnieje wiele okoliczności, które zmienią wysokość naszej raty na wyższą.

Jedną z pułapek jest niebezpieczeństwo utraty rządowej dopłaty do spłaty kredytu jako konsekwencji 'zaprzestania na okres co najmniej 12 miesięcy prowadzenia gospodarstwa domowego w lokalu' sfinansowanym bezpiecznym kredytem 2 proc. To oznacza, że w przypadku wyjazdu na okres dłuższy niż 12 miesięcy albo potrzeby zmiany miejsca zamieszkania np. z powodu wykonywanej pracy, preferencyjne warunki kredytu przestaną obowiązywać

- zauważa analityczka. I pyta: Czy doradcy kredytowi będą informowali młodych ludzi, decydujących się na udział w tym programie, o finansowych konsekwencjach wynajęcia lub udostępnienia do zamieszkania lokum sfinansowanego kredytem z dopłatą? - Powinni, bo udział w tym programie pociąga za sobą 10-letnie zobowiązanie do związania się z konkretnym mieszkaniem w ważnym dla wielu kredytobiorców okresie ich życia - podkreśla. 

Może się zdarzyć, że trzeba będzie oddać dopłaty

Nieświadomość w przypadku Bezpiecznego Kredytu może być kosztowna. Ustawa wskazuje bowiem, że jeśli naruszymy określone w paragrafach zasady, to dopłaty przestaną obowiązywać. A jeśli je otrzymamy - urzędnicy nie o wszystkim, co się dzieje w naszym życiu, dowiadują się z automatu - będziemy je musieli oddać. 

Katalog "przewinień" wskazuje ustawa. Jest on dość rozległy. W skrócie: mieszkania nie możemy sprzedać przez 10 lat, wynająć, przestać w nim mieszkań na dłużej niż 12 miesięcy. Nie możemy też dostać mieszkania czy domu w spadku. Ale nie tylko. Preferencyjne warunki zatem kredytu tracimy, głównie gdy:

 1. kredytobiorca został prawomocnie skazany za przestępstwo określone w art. 297 § 1 lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. (wyłudzenie kredytu) - Kodeks karny popełnione w związku z udzieleniem bezpiecznego kredytu 2 proc., kwoty udzielonych dopłat do tego kredytu podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w terminie 45 dni od dnia uprawomocnienia się tego wyroku, wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi dla kwoty każdej z tych dopłat od dnia spłaty raty, którą obejmowała dana dopłata;
 2. w terminie 24 miesięcy od dnia:
  a)    zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego realizowanej,
  b)    nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
  c)    nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego
  z wykorzystaniem środków bezpiecznego kredytu 2 proc., kredytobiorca nie rozpoczął w tym lokalu albo domu prowadzenia gospodarstwa domowego, dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił upływ tego terminu, a kwoty udzielonych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi dla kwoty każdej z tych dopłat od dnia spłaty raty, którą obejmowała dana dopłata
  w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2 proc.:
 3. kredytobiorca zbył prawo własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nabytego albo wybudowanego z wykorzystaniem środków bezpiecznego kredytu 2 proc., z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców,
 4. kredytobiorca zmienił sposób użytkowania lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w lit. a i b, lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych,
 5. kredytobiorca nabył prawo własności innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo nabył spółdzielcze prawo do innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo to nabył w drodze dziedziczenia,
 6.  kredytobiorca wynajął lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, o których mowa w lit. a i b, lub jego część innej osobie lub użyczył tego lokalu albo domu innej osobie,
 7. kredytobiorca zaprzestał na okres co najmniej 12 miesięcy prowadzenia gospodarstwa domowego w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym, o których mowa w pkt 2
 8. kredytobiorca udostępnił do zamieszkiwania lub wspólnego z nim prowadzenia gospodarstwa domowego lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, o których mowa w lit. a i b, osobie która:
 9. W okresie 12 miesięcy przed dniem udzielenia bezpiecznego kredytu 2 proc., prowadziła z tym kredytobiorcą wspólnie gospodarstwo domowe
 10. w stosunku do kredytobiorcy ogłoszono upadłość,
 11. stroną umowy bezpiecznego kredytu 2 proc. przestał być kredytobiorca, który w dniu udzielenia tego kredytu jako jedyny spełniał warunek, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zdarzenie to nastąpiło w wyniku śmierci tego kredytobiorcy,
 12.  nastąpiła zmiana sposobu oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne

W powyższych przypadkach dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty udzielonych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego - czytamy w ustawie. "Po tym dniu" trzeba w tym zdaniu zakreślić czerwonym flamastrem, bo - na szczęście dla kredybiorców - nie trzeba oddawać tego, co dostało się wcześniej. 

Co radzą eksperci od rynku nieruchomości? Gruntownie przestudiować zapisy ustawy i przemyśleć swoją obecną i przyszłą sytuację. A w razie wątpliwości zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanych firm doradczych. 

Więcej o: