Ceny tego alkoholu spadną. Rząd podjął decyzję

Rząd zdecydował o zniesieniu akcyzy na jeden rodzaj alkoholu od października tego roku. W projekcie ustawy wskazano, że konsekwencją tej decyzji może być spadek ceny detalicznej o 10 proc.

Od 1 października 2023 r. akcyza na cydr oraz inne alkohole wytworzone na bazie jabłek i gruszek o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 5 proc. objętości zostanie obniżona do 0 zł (obecnie ta grupa wyrobów objęta jest stawką 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu) - czytamy w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej. Decyzja rządu ma przełożyć się na niższe ceny tych alkoholi.

Zobacz wideo Co to znaczy, że inflacja w skali miesiąca wyniosła 0 proc.? Wyjaśniamy

Rząd podjął decyzję. Ceny tego alkoholu spadną

W uzasadnieniu projektu wskazano, że zerowa akcyza na cydr jabłkowy i gruszkowy (tzw. perry) "wzmocni konkurencyjność na rynku alkoholi o niskiej zawartości alkoholu oraz stworzy ofertę do spożywania fermentowanych napojów winiarskich o niższej zawartości alkoholu, które zostały wytworzone na bazie jabłek i gruszek". Jak czytamy dalej: "Proponowana zmiana zwiększy również konkurencyjność cydru i 'perry' o zawartości alkoholu do 5 proc. objętości alkoholu w stosunku do piwa oraz mieszanek piwa z napojami bezalkoholowymi. Zmiana pozytywnie wpłynie również na rozwój rynku cydru i 'perry', które są wytwarzane z owoców krajowych, głównie jabłek". Szacuje się, że powyższa regulacja spowoduje obniżenie cen detalicznych cydru i "perry" o około 10 proc.

Zerowa akcyza na cydr jabłkowy i gruszkowy zwolni również producentów tego alkoholu z obowiązku banderolowania (łączenie produktów w zestawy promocyjne, funkcjonalne oraz dystrybuowane w kompletach). "Zmiana ta jest istotna szczególnie dla najmniejszych producentów tych wyrobów. Zniesienie banderol dla takich wyrobów przyczyni się również do zbliżenia rozwiązań prawnych w stosunku do produktów substytucyjnych tj. piw oraz mieszanin piwa z napojami bezalkoholowymi" - podkreślono.

Zbiory jabłek. Polska liderem w Unii Europejskiej

Jak wynika z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego, zbiory jabłek w ubiegłym roku w całej Unii Europejskiej wyniosły 11,9 mln ton, z czego 4,2 mln ton wyprodukowano w Polsce - najwięcej wśród krajów UE. Powierzchnia uprawy jabłek w 2022 r. wynosiła 151,9 tys. ha. Wysoka produkcja jabłek nie przekłada się jednak na skalę produkcji cydru. Wielkość produkcji i konsumpcji cydru w Polsce jest znacznie mniejsza niż w wielu krajach Europy Zachodniej czy w państwach bałtyckich - zwłaszcza w porównaniu do liczby ludności i zbiorów jabłek. "Według danych pochodzących z rynku cydr produkuje tylko kilkunastu z około 50 tys. sadowników. Sadownicy wskazują jako główne przyczyny takiego stanu rzeczy regulacje prawne, które ograniczają opłacalność produkcji cydru w Polsce, m.in. zbyt wysokie stawki akcyzy i obowiązek banderolowania wyrobów, oraz bariery administracyjne związane z uzyskiwaniem i przechowywaniem banderol" - czytamy w projekcie ustawy.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2021 r. produkcja cydru wynosiła 5 mln litrów. "Oznacza to, że przeciętny Polak wypija szklankę cydru rocznie, podczas gdy przeciętny Anglik ok. 16 litrów" - wyjaśniono. Stwierdzono również, że wprowadzenie zerowej stawki podatku akcyzowego na cydr i "perry" jest kolejnym krokiem mającym na celu zwiększenie konkurencyjności produkcji takich wyrobów, co pozwoli na zagospodarowanie m.in. nadwyżek jabłek w Polsce. Według szacunków produkcja cydru i "perry" mogłaby wzrosnąć do poziomu 50-70 mln litrów w skali roku, co pozwoliłoby na zagospodarowanie 70-90 tys. ton jabłek.

Więcej o: