Zmiany w przepisach spadkowych. Prezydent podpisał nowelizację. Co nowego?

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu cywilnego - poinformowało biuro komunikacji i promocji Ministerstwa Sprawiedliwości. Nowe przepisy mają skutecznie przyspieszyć postępowania spadkowe oraz zwiększyć bezpieczeństwo prawne spadkobierców.

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości podpisana przez Andrzeja Dudę nowelizacja "dostosowuje prawo spadkowe do faktycznych relacji rodzinnych". Oznacza to m.in. zrezygnowanie z często długotrwałych poszukiwań dalekich krewnych zmarłego, którzy mogą nie zdawać sobie sprawy z jego śmierci. "Efektem nowych przepisów będą więc znacznie szybsze postępowania spadkowe" - podkreślił resort.

Zobacz wideo Niemcy "chorym człowiekiem Europy"?

Zmiany w przepisach spadkowych. Szybsze i uporządkowane procedury

Reforma skupia się na trzeciej grupie spadkowej tj. dziadkach spadkodawcy oraz ich potomkach. W grupie tej zawężono jednak krąg spadkobierców do dziadków, rodzeństwa rodziców spadkodawcy oraz ich dzieci. "Zgodnie z nowymi przepisami, stryjeczne i cioteczne wnuki oraz dalsze pokolenia, często nieutrzymujące faktycznych relacji ze spadkodawcą, zostały wyłączone od dziedziczenia po nim" - oświadczyło Ministerstwo Sprawiedliwości. Zgodnie z nowelizacją "jeśli któreś z dziadków spadkodawcy umrze przed spadkodawcą, udział w spadku, który by mu przypadał, zostanie podzielony równo między jego dzieci. Natomiast gdy taka sytuacja dotyczyć będzie dzieci dziadków spadkodawcy (jego stryjostwa lub wujostwa), udział spadkowy przypadał będzie w równych częściach ich dzieciom" - wyjaśnił resort.

Warto także odnotować, że nowelizacja wprowadza nowe przesłanki niegodności dziedziczenia. Oznacza to, że osoby, które w sposób uporczywy uchylały się od płacenia alimentów spadkodawcy, mogą nie zostać uwzględnione w dziedziczeniu. Wyłączenie z dziedziczenia dotyczy także tych osób, które uchylały się od sprawowania pieczy nad spadkodawcą. 

Nowelizacja wprowadza ułatwienia dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych

"W wypadku osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może wymagać zezwolenia sądu opiekuńczego" - poinformowało ministerstwo, tłumacząc w dalszej części, jakie zmiany zaszły w związku z nowelizacją. Zmiana w przepisach zakłada, że w takich sytuacjach okres sześciu miesięcy na złożenie takiej deklaracji zostanie wstrzymany do czasu zakończenia procesu uzyskania zgody sądu.

Ta zmiana przepisów ma na celu uniknięcie sytuacji, w których nieletnie osoby lub te pozbawione zdolności prawnych są zadłużone ze względu na niezależne od nich formalności. Równocześnie zmiana przewiduje, że aby zachować ustawowy termin na złożenie deklaracji przed akceptacją lub odrzuceniem spadku, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do sądu przed upływem tego terminu. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości to rozwiązanie odpowiada potrzebom i oczekiwaniom spadkobierców.

Więcej o: