Ważna zmiana dotycząca pomocy społecznej. Przepisy wejdą w życie od 1 listopada

Nowe przepisy wejdą w życie już 1 listopada. Nowelizacja ustawy zakłada zmiany dotyczące zarówno pracowników socjalnych, jak i osób korzystających z pomocy społecznej. Co się zmieni?

24 sierpnia w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Nowości dotyczą pracowników socjalnych i osób korzystających z pomocy. Przepisy wejdą w życie już 1 listopada.

Zobacz wideo "100 konkretów" Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk wymienia najważniejsze punkty

Ważna zmiana dla pracowników socjalnych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada

Nowe prawo zapewnia pracownikom socjalnym darmową ochronę prawną lub zwrot połowy poniesionych przez nich kosztów w razie postępowania karnego. Skorzystanie z tego będzie możliwe w związku z pełnionymi czynnościami służbowymi. To oznacza, że pracownik występujący w roli pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego, może liczyć na wsparcie udzielane przez odpowiednią placówkę. "Jeżeli jednostka nie ma zapewnionej obsługi prawnej realizowanej przez radców prawnych lub adwokatów, ochronę prawną zapewnia właściwy miejscowo urząd gminy, starostwo powiatowe lub urząd marszałkowski" - wskazuje ustawa.

W przypadku, kiedy pracownik socjalny będzie występował o zwrot 50 procent poniesionych kosztów, będzie on musiał udokumentować wydatki. Można to zrobić "za pomocą faktur, w tym elektronicznych, rachunków lub dokumentów sporządzonych na piśmie, potwierdzających datę ich poniesienia oraz ich wysokość, a także pozwalających na jednoznaczne ustalenie podmiotu świadczącego ochronę prawną na rzecz pracownika socjalnego". Po wpłynięciu wniosku zwrot powinien nastąpić w terminie 30 dni.

Zmiany w przepisach obejmą także osoby korzystające z pomocy. Co się zmieni?

Nowelizacja ustawy zakłada również organizację pomocy sąsiedzkiej. "Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem" - wskazuje ustawa. Organizatorem pomocy ma być gmina właściwa dla miejsca zamieszkania. Nowe przepisy wprowadzą także krótkoterminowe pobyty (całodobowe i dzienne) w domach pomocy społecznej. Nowością jest również to, że osoby przebywające w placówkach penitencjarnych będą mogły skorzystać ze świadczenia pracy socjalnej w okresie do trzech miesięcy przed zakończeniem odbywania kary pozbawienia wolności.

Więcej o: