Czy klient musi brać ze sklepu paragon? Tak, jeśli chce uniknąć ryzyka wyłudzenia

Ministerstwo Finansów od 2004 roku przypomina Polakom, by przy każdej transakcji brać paragon. W ten sposób klienci zmniejszają ryzyko wyłudzenia i mają pewność, że transakcja została rozliczona.

Klient nie ma obowiązku zabierania paragonu fiskalnego. Nie przewidują tego żadne przepisy - ani ustawy o VAT, ani Kodeksu karnego skarbowego. Jest jednak obowiązek jego wystawienia. Od 2004 roku rząd cyklicznie prowadzi akcje, które zachęcają Polaków do kontrolowania i pilnowania dowodu zakupu. Dlaczego? Ze względu na budżet państwa. 

Zobacz wideo Co jeszcze zdrożeje? Tworzymy rachunek grozy

Czy trzeba zabierać paragon ze sklepu? Jedna z pracownic "zarobiła" ponad dwa tys. zł

Warto zabierać dowód zakupu z ważnego powodu - w ten sposób zmniejszamy ryzyko wyłudzenia. W lipcu 2023 roku jedna z pracownic sklepu wielobranżowego w Żyrardowie robiła zwroty pieniędzy, posługując się paragonami pozostawionymi przez klientów. W ten sposób zarobiła ponad 2000 zł. Kobieta przyznała się do popełnienia przestępstwa. Grozi jej kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Ministerstwo Finansów sugeruje, że jeśli nie weźmiemy paragonu, to damy się oszukać. Jednak klient z paragonem czy bez za zakupy zapłaci tyle samo. Realnie, oszukany zostanie budżet państwa (jak wyjaśnia resort - "nasza wspólna kasa") i prawdopodobnie właściciel danego sklepu. 

Co musi się znaleźć na paragonie? Ministerstwo Finansów przypomina

Ministerstwo Finansów przypomina, że paragony ułatwiają konsumentowi zgłoszenie reklamacji, porównanie cen i sprawdzenie, czy transakcja została rozliczona. W związku z tym zachęca, aby upominać się o paragon, a także sprawdzać, czy został prawidłowo wystawiony. Na prawidłowo wystawionym paragonie musi się znaleźć:

 • imię i nazwisko lub nazwa podatnika, adres punktu sprzedaży, a w przypadku sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
 • NIP podatnika,
 • kolejny numer wydruku,
 • data, godzina i minuta sprzedaży,
 • oznaczenie "PARAGON FISKALNY",
 • nazwa towaru lub usługi, która pozwala na ich jednoznaczną identyfikację,
 • cena jednostkowa towaru lub usługi,
 • ilość i wartość sumaryczna sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku,
 • wartość opustów, obniżek lub narzutów, o ile występują,
 • wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku według poszczególnych stawek podatku z oznaczeniem literowym, po uwzględnieniu opustów, obniżek lub narzutów,
 • wartość sprzedaży zwolnionej od podatku z oznaczeniem literowym,
 • łączna wysokość podatku,
 • łączna wartość sprzedaży brutto,
 • oznaczenie waluty sprzedaży, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto,
 • kolejny numer paragonu fiskalnego,
 • numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy - na żądanie nabywcy,
 • centralnie umieszczone logo fiskalne oraz numer unikatowy.

Wszystkie uchybienia należy zgłaszać:

 • w urzędzie skarbowym,
 • przez całodobowy, bezpłatny telefon interwencyjny 800 060 000,
 • na e-mail: powiadomKAS@mf.gov.pl,
 • przez bezpłatną i anonimową aplikację e-Paragony.
Więcej o: