Orlen zapłacił więcej podatków w Norwegii niż w Polsce. Jak to możliwe? Spółka tłumaczy

Orlen zapłacił w 2022 r. znacznie większe podatki w Norwegii niż w Polsce - podaje money.pl. Spółka tłumaczy to różną w wysokością stawek podatkowych w obu krajach, a także różną wielkością wydobycia surowca.
Zobacz wideo PKN Orlen powinien być objęty podatkiem od nadmiarowych zysków?

Przychody ze sprzedaży w Grupie Orlen w 2022 roku wyniosły 277,5 mld zł i były ponad dwukrotnie wyższe niż rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto wyniósł ok. 33,5 mld zł.  Jakie podatki Orlen zapłacił w Polsce, a jakie w Norwegii?

Orlen zapłacił większe podatki w Norwegii, niż w Polsce

W skonsolidowanym sprawozdaniu płatności za 2022 rok Orlen stwierdza, że odprowadził do norweskiego fiskusa ponad 2 mld zł podatku z tytułu wydobycia ropy i gazu w Norwegii. Podatek od wydobycia (głównie gazu) Orlen zapłacił również w Polsce, ale ten wyniósł nieco ponad 130 mln zł - podaje money.pl.

Skąd tak duże różnice? Orlen tłumaczy to różną wysokością stawek podatkowych w obu krajach oraz różnicach w wielkości wydobycia. W Norwegii spółka musiała zapłacić podatek od wydobycia w wysokości 71,8 proc. Poza tym, wydobycie Orlenu jest tam wyższe niż w Polsce.

Grupa Orlen ujawniła również, jaki zapłaciła podatek CIT za ubiegły rok w Polsce i w Norwegii. Z danych, które otrzymał money.pl, wynika, że należny podatek dochodowy w Polsce wyniósł ok. 4,4 mld zł, a w Norwegii - 3,6 mld zł.

To oznacza, że grupa Orlen zapłaciła w Norwegii za ubiegły rok łącznie 5,6 mld zł podatków (dochodowego i od wydobycia), czyli o 1,1 mld zł więcej niż wynosiły oba te podatki w Polsce

- zauważa Money.pl.

Orlen zapłacił większe podatki w Norwegii, niż w Polsce. Spółka tłumaczy

Orlen wyjaśnił, że kwota podatku należnego od PGNiG Upstream Norway, czyli norweskiej spółki Orlenu, w ubiegłym roku "była pochodną ekstremalnie wysokich cen węglowodorów, w szczególności gazu ziemnego, na europejskim rynku". Spółka dodała, że taki poziom podatku od PGNiG Upstream Norway, jak w 2022 r. miał charakter jednorazowy, na co wskazuje wyraźny spadek notowań gazu ziemnego w 2023 r.".

Więcej o: