Wybory parlamentarne 2023. ABW od maja prowadzi ocenę bezpieczeństwa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi ocenę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Krajowego Biura Wyborczego. "Zgodnie z najlepszymi praktykami" - wyjaśnia KBW w odpowiedzi na pytanie Gazeta.pl.

"Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, oraz ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa [...] wszystkie systemy teleinformatyczne Krajowego Biura Wyborczego jako podmiotu realizującego zadania publiczne są poddawane cyklicznym ocenom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, realizowanym zgodnie z najlepszymi praktykami cyklicznie i każdorazowo przed ogólnopolskimi akcjami wyborczymi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego" - wyjaśnia nam Krajowe Biuro Wyborcze. Jak dodaje, "systemy Krajowego Biura Wyborczego są monitorowane w ramach stałej współpracy z Zespołami reagującymi na zagrożenia i incydenty bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni na poziomie krajowym CSIRT".

Zobacz wideo Kaczyński zadeklarował, ile jeszcze będzie żył, zapewnił o terminie wyborów i obiecał "prezenty" dla kobiet. Wizyta w Połajewie

ABW prowadzi ocenę bezpieczeństwa przed wyborami parlamentarnymi

Podsekretarz Stanu Paweł Lewandowski zapytał marszałek Sejmu Elżbietę Witek, czy Ministerstwo Cyfryzacji planuje powołanie specjalnych zespołów eksperckich lub ciał doradczych, mających na celu zabezpieczenie infrastruktury IT PKW/KBW oraz innych instytucji państwowych przed wyborami do parlamentu, które odbędą się w październiku 2023 roku. W odpowiedzi Elżbieta Witek wyjaśniła, że zespół CSIRT GOV funkcjonujący w strukturze ABW, "pod koniec 2022 r. rozpoczął współpracę z KBW mającą na celu weryfikację stanu bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych wykorzystywanych w KBW".

Jak czytamy dalej, w ramach podjętej współpracy od początku maja 2023 r. prowadzona jest ocena bezpieczeństwa, "ze szczególnym uwzględnieniem tych systemów, które będą wykorzystywane w procesie wyborczym". Marszałek Sejmu dodała, że ocena bezpieczeństwa podzielona jest na kilka etapów, a jej zakończenie planowane jest na koniec września 2023 r., "tak, aby KBW miało jeszcze możliwość ewentualnego zaimplementowania niezbędnych poprawek mających na celu eliminację wykrytych podatności". Ponadto "zespół CSIRT GOV przeprowadził cykl szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa i cyberhigieny dla m.in. kadry kierowniczej KBW, członków Państwowej Komisji Wyborczej oraz całego Zespołu Informatyki KBW".

Wybory parlamentarne 2023 i referendum w jednym dniu

Wybory parlamentarne mają się odbyć 15 października 2023. Tego samego dnia miałoby się również odbyć referendum. Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśniała w jednym z komunikatów, że zgodnie z przepisami referendum ogólnokrajowe może zostać przeprowadzone w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory parlamentarne, prezydenckie lub do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie odbywa się także w tych samych lokalach wyborczych. Wydawaniem kart wyborczych i do referendum zajmuje się jedna i ta sama obwodowa komisja. Co ważne, głosy trafiają też do jednej wspólnej urny wyborczej.

Więcej o: