Światowy Dzień Pszczół. Praca tych owadów w Polsce jest warta nawet 4 mld złotych rocznie

Od 2013 roku 20 maja obchodzony jest Światowy Dzień Pszczół. Z tej okazji Lasy Państwowe postanowiły przypomnieć o działaniach, które pomogą przetrwać tym pożytecznym owadom.

Światowy Dzień Pszczół został ustanowiony przez ONZ na wniosek Słowenii. Celem tego dnia jest podkreślenie znaczenia owadów w pozyskiwaniu żywności. Z danych Programu Środowiskowego ONZ wynika, że aż 84 proc. z 264 gatunków roślin w Europie wymaga zapylenia głównie przez pszczoły. Szacuje się, że praca pszczół warta jest w Polsce ponad 4 mld złotych rocznie.

Zobacz wideo Czy pszczoły zostaną zastąpione przez roboty?

Światowy Dzień Pszczół - Lasy Państwowe wyjaśniają, jak pomóc tym owadom

Lasy Państwowe z okazji Dnia Pszczół wydały poradnik dotyczący tego, jak stworzyć otoczenie przyjazne pszczołom i innym owadom zapylającym. Aby im pomóc, należy przestrzegać tych zasad:

 • nie wypalać traw, łodyg czy kwiatów zeszłorocznych roślin;
 • pozostawiać w ogrodzie niekoszone fragmenty trawnika, na którym można zasiać tak zwaną łąkę kwietną;
 • sadzić w ogrodzie, na balkonie lub tarasie rośliny o różnych terminach kwitnienia;
 • używać tylko naturalnych nawozów i środków ochrony roślin - nawozy chemiczne mogą zabić całą kolonię pszczół;
 • zbudować "hotel" dla zapylaczy;
 • zadbać o poidełko lub niewielki zbiornik z wodą, z której będą mogły korzystać owady.

Lasy Państwowe wydały grafikę, w której informują o tym, jak pomagać pszczołom.Lasy Państwowe wydały grafikę, w której informują o tym, jak pomagać pszczołom. fot. Lasy Państwowe

Zapylanie roślin to jeden z najważniejszych mechanizmów, który pozwoli utrzymać życie na Ziemi. Niestety owady - pszczoły, trzmiele, motyle i inne zapylacze - są też jedną z pierwszych grup, która jest mocno doświadczana przez kryzys ekologiczny. Jak podaje Greenpeace, populacje wszystkich owadów na świecie drastycznie się zmniejszają - ubywa ich szybciej, niż gadów, ssaków lub ptaków.

Pszczoły / zdjęcie ilustracyjne Jednym opryskiem doprowadził do śmierci 7,5 mln pszczół. Jest akt oskarżenia

Powody wymierania pszczół są różne. Zaliczają się do nich:

 • kurcząca się liczba naturalnych siedlisk - miejsc do założenia gniazda, brak zadrzewień śródpolnych, starych drzew;
 • zmniejszająca się bioróżnorodność rolnictwa;
 • zanikanie upraw roślin stanowiących źródło pokarmu;
 • coraz mniejsza liczba miejsc, na których wysiewane są rośliny nektarujące;
 • chemiczne środki ochrony roślin, które osłabiają i zabijają pszczoły;
 • choroby wirusowe, bakteryjne, grzybowe i pasożytnicze.

"Jeśli ten trend się nie zatrzyma, w ciągu najbliższych 20-30 lat może zniknąć prawie połowa gatunków owadów. Odpowiadają za to m.in. stosowane w rolnictwie pestycydy, kryzys klimatyczny oraz niszczenie i fragmentacja naturalnych siedlisk. Zniknięcie tak wielu gatunków owadów będzie oznaczało potężną katastrofę ekologiczną. Razem z zapylaczami znikną zapylane przez nie rośliny, później zwierzęta, które się nimi żywią. Ten proces już się rozpoczął, a jego skutki odczują również ludzie" - napisano na stronie Greenpeace.

Pszczoły trenowane do wykrywania koronawirusa (zdjęcie ilustracyjne) Pszczoły wykryją COVID-19? Reakcja owadów jest natychmiastowa

Więcej o: