Jurata. Lasy Państwowe zamiast sadzić będą wycinać? TVN24: Na działce rosną nawet 200-letnie sosny

Działka 175 w Juracie zostanie "zagospodarowana przez Nadleśnictwo Wejherowo celem zwiększenia potencjału wypoczynkowego" - oznajmił TVN24 nadleśniczy Jacek Szulc. Wiele wskazuje, że las znajdujący się na działce ma istotne znaczenie dla środowiska. Pojawiły się spekulacje, że bracia Obajtek planują dołączyć ten teren, aby utworzyć tam kolejny biznes.

Dwuhektarowa działka na Półwyspie Helskim jest zalesionym terenem, który uniknął zurbanizowania. Walory naturalne mogą jednak zostać zakłócone przez inwestycję, do której mają szykować się Lasy Państwowe. O sprawie poinformował TVN24

Zobacz wideo Pawlak o transformacji energetycznej i imporcie węgla. "Zostałem zaatakowany"

Jurata. Umożliwiono wycinkę drzew na działce, która posiada znaczenie dla środowiska? Lasy Państwowe chcą ją zagospodarować

Obecnie działka 175 w Juracie jest zagrodzona, a na płocie wisi tabliczka zakazująca wstępu. W aplikacji Bank Danych o Lasach można znaleźć informację, że teren został oznaczony w rubryce "Kategoria ochrony" zapisem: "OCH. GLEB, OCH. MIAST". Taki zapis oznacza, że gospodarka leśna na tym terenie musi być prowadzona na podstawie przepisów określonych w rozporządzeniu ministra ochrony środowiska z 1992 roku dotyczącego lasów uznawanych za ochronne. Z rozporządzenia wynika, że lasy są uznawane za ochronne, jeżeli porastają wydmy lub tereny do nich przyległe. W ten sposób tereny zadrzewione zapobiegają zjawisku przemieszczania się wydm. Sosny znajdujące się na dwuhektarowej działce mogą liczyć nawet dwieście lat i stabilizować grunt za pomocą korzeni. Las na terenie dawnego ośrodka "Merkury" był chroniony przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jastarnia, który obowiązywał od 2013 roku. Wycinanie drzew było tam zakazane przez cały okres obowiązywania planu, czyli do 2021 roku.

Zgodnie z nowymi zapisami planu zagospodarowania, działka przestała być "terenem lasu" i przekwalifikowano ją na "teren usługowy", co umożliwia wycinkę drzew na jej terenie i zabudowę. Z odpowiedzi Jacka Szulca z Nadleśnictwa Wejherowo wynika, że działka 175 zostanie "zagospodarowana przez Nadleśnictwo zgodnie z funkcją określoną w miejscowym planie na cele urządzenia miejsca dla camperów, biwaku oraz bazy letniskowej dla turystów celem zwiększenia potencjału wypoczynkowego". Szulc dodał również, że "na obecną chwilę Jurata nie posiada oferty w przystępnych cenach dla ogółu społeczeństwa". Zastępca nadleśniczego Piotr Karbownik poinformował jedynie, że będzie mógł udzielić informacji dopiero "po sporządzeniu koncepcji i jej zatwierdzeniu". Zapewnił jednak, że "działka zostanie zagospodarowana zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego".

Bracia Obajtek dołączą działkę do biznesowego imperium? Dziennikarze uzyskali odpowiedź

Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku kieruje Bartłomiej Obajtek. Dziennikarze dotarli do informacji, że ma on planować biznes związany z działką w Juracie. - Na działce w Juracie ma być kolejny biznes braci Daniela i Bartłomieja Obajtków. Najpierw zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego, żeby móc budować, a zaraz ruszy inwestycja - poinformowali rozmówcy TVN24. 

Bartłomiej Obajtek ma być właścicielem pensjonatu "Szlacheckie Gniazdo" w Kopalinie. Wirtualna Polska ujawniła, że prezes Orlenu w latach 2017 - 2020 zakupił pałac i 6,45 hektarów ziemi w Borkowie Lęborskim. Budynek miał być remontowany za państwowe pieniądze a Daniel Obajtek zapewniał, że będzie się tam znajdował ośrodek rehabilitacji dla dzieci i sportowców. Kolejne działki, których właścicielem jest szef Lasów Państwowych według wp.pl, znajdują się w Dychlinie, Chwaszczynie, Lubiatowie i Częstkowie.

Daniel Obajtek, który jest bratem dyrektora Lasów Państwowych w Gdańsku, według informacji przekazanej przez Biuro Prasowe PKN Orlen "nie dokonał zakupu, nie planuje zakupu i w związku z tym nie planuje inwestycji na wymienionej działce". Natomiast Bartłomiej Obajtek przysłał maila, w którym poinformował, że jest lub będzie prowadzona analiza rachunku ekonomicznego zagospodarowania tego terenu, ale z tego nie wynika, że planuje on inwestycję na działce w Juracie. Obecnie działka 175 pozostaje w zarządzie Lasów Państwowych i nie planuje się jej dzierżawy czy sprzedaży, choć analiza ekonomiczna oraz koncepcja zagospodarowania terenu sugeruje, że w przyszłości może się to zmienić. 

Jak informowaliśmy, cztery dyrekcje Lasów Państwowych rezygnują z certyfikatu FSC, który gwarantuje zrównoważoną gospodarkę leśną. W efekcie 2 mln hektarów obszarów leśnych zostanie wyłączonych z certyfikacji. "Aby prowadzić zrównoważoną gospodarkę leśną - przyjazną dla człowieka, klimatu i przyrody, powinniśmy ściśle chronić co najmniej 20 proc. wyżej wymienionych obszarów, aby jak najszybciej ochronić lub odzyskać ich naturalny charakter. Odpowiednio zarządzane lasy osłabiają gwałtowność zmiany klimatu i długotrwale magazynują duże ilości węgla. Działają jak naturalna klimatyzacja dla planety, co przy fali dotkliwych upałów jest zbawienne dla ludzi. Wyhamowują porywiste wiatry, których doświadczamy w Polsce coraz częściej. Dlatego powinniśmy je chronić, aby spełniały swoją przyrodniczą i klimatyczną funkcję" - informowało WWF Polska.

Więcej o: