Marlena Maląg: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony do 28 czerwca

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg zapowiedziała wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca. Obecnie świadczenie przysługuje do 14 czerwca.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla dzieci do lat ośmiu zostanie wydłużony do 28 czerwca - poinformowała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Obecnie zasiłek ten przysługuje do 14 czerwca. Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego.

Zobacz wideo Jak prowadzić biznes w czasie pandemii? Rozmowa z ekspertem OLX

Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzicom lub opiekunom pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Komu nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę - na przykład jest bezrobotny albo korzysta z urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na ogólnych zasadach.

Zapisy w projekcie zakładają wydłużenia prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na drodze rozporządzenia. W takim wypadku będzie można wydłużyć przyznawanie świadczenia na przykład na okres wakacyjny. Decyzja ta będzie zależna od możliwości zapewnienia opieki przez żłobki, przedszkola, kluby dziecięce czy szkoły.

Więcej o: