Podróże z Polski do Niemiec. Obostrzenia? Granice przekroczymy zupełnie swobodnie

Podróżowanie między Polską a Niemcami stało się znowu łatwiejsze. Obostrzenia przy przekraczaniu granicy drogą lądową w zasadzie nie istnieją. Inaczej przy podróży samolotem. Wyjaśniamy podstawowe zasady.

Przez wiele miesięcy w podróżowaniu z Polski do Niemiec obowiązywało wiele ograniczeń. Polska (podobnie jak inne kraje UE) była na niemieckiej liście obszarów ryzyka zakażeniem koronawirusem. Dla większości osób podróże z Polski do Niemiec były możliwe tylko z negatywnym wynikiem testu na COVID-19 i obowiązkową kwarantanną.

Zobacz wideo Poznajcie Niemcy. Kraj wielkiego przemysłu i rozdrobnionego winiarstwa

Od 30 maja takich wymogów już nie ma, ale tak naprawdę ograniczenia przestały obowiązywać 8 czerwca. Niemieckie przepisy nakazują bowiem zgłaszanie pobytu na obszarze ryzyka w ciągu ostatnich 10 dni. Ponieważ Polska jeszcze do 29 maja była takim obszarem, to de facto kwarantanna i test obowiązywały nieco dłużej niż oficjalne skreślenie Polski z listy obszarów ryzyka.

Do Niemiec drogą lądową bez testu, kwarantanny i zgłoszenia

Teraz, niezależnie od powodu wjazdu do Niemiec, przy przekraczaniu granicy lądowej nie trzeba rejestrować wjazdu, wykonywać testu ani poddawać się kwarantannie.

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dalszym ciągu odradza jednak podróże turystyczne, które nie są niezbędne.

Samolotem do Niemiec? Z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa bądź dowodem zaszczepienia

Testy obowiązują jednak przy podróży lotniczej. Wejście na pokład samolotu lecącego z Polski (lub innych krajów) do Niemiec jest możliwe tylko z negatywnym wynikiem testu na COVID-19.

Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48 przed planowaną godziną lądowania w Niemczech, z kolei test PCR - 72 godziny.

Negatywnego wyniku testu przy podróży lotniczej do Niemiec nie muszą mieć dzieci do szóstego roku życia, a przy locie z Polski również osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki) oraz ozdrowieńcy (jeśli do infekcji doszło nie dalej niż sześć miesięcy przed podróżą i nie później niż 28 dni).

Wyniki testów i zaświadczenia powinny być w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim - czytamy na stronie internetowej polskiego MSZ. 

Podróże z Niemiec do Polski - obostrzenia przedłużone

Polska z kolei przedłużyła do 25 czerwca br. ograniczenia obowiązujące przy wjeździe do kraju. Oznacza to, że przyjeżdżając do Polski, z kwarantanny zwolnione są m.in. osoby zaszczepione, ozdrowieńcy oraz osoby posiadające negatywny wynik testu PCR lub antygenowego. Wynik nie może być starszy niż 48 godzin.

 

Obowiązku takiego nie mają osoby, które podróżują do Polski w celach zawodowych. 

Więcej o: