papiery wartościowe

Więcej o:

papiery wartościowe

  • Art. 311 KK

    Art. 311. Kto, w dokumentacji związanej z obrotem papierami wartościowymi, rozpowszechnia nieprawdziwe informacje lub przemilcza informacje o stanie majątkowym oferenta, mające istotne znaczenie dla nabycia, zbycia papierów wartościowych, podwyższenia albo obniżenia wkładu, podlega karze

  • Na warszawskiej giełdzie rusza krótka sprzedaż

    przygotują niezbędne rozwiązania techniczne. Na razie dla wielu inwestorów wprowadzona nowość nie będzie dostępna. Lista papierów wartościowych, które od dziś mogą trafić do krótkiej sprzedaży, obejmuje akcje 36 spółek o największej płynności i 40 obligacji skarbowych.

  • BS-y szukają kapitału

    Emisja obligacji bankowych oraz pozostałych bankowych papierów wartościowych ma umożliwić bankom spółdzielczym pozyskanie środków, które mogą zostać zaliczone do funduszy własnych. Oczywiście pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Na razie banki spółdzielcze, zgodnie