Aplisens SA

(APN) 23,0000 0,0000 0% 05.12.2023 11:46
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Aplisens Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa
Prezes:
Żurawski Adam
Sektor:
Urządzenia elektryczne
NIP:
1130888504
Regon:
012265485
KRS:
0000302835
ISIN:
PLAPLS000016
Kontakt
aplisens@aplisens.pl
E-mail
+48 22 814 07 77
Telefon
+48 22 814 07 78
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Żurawski Adam
Prezes Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Kozak Edmund
Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Tenderenda Dariusz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu
Supeł Dorota
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Karczmarczyk Jarosław
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Zubkow Joanna
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Adam Żurawski
2 625 042 (22,83%)
2 625 042 (22,83%)
Janusz Szewczyk z podmiotami zależnymi
1 571 361 (13,66%)
1 571 361 (13,66%)
Mirosław Dawidonis
1 480 000 (12,87%)
1 480 000 (12,87%)
Mirosław Karczmarczyk
1 138 257 (9,9%)
1 138 257 (9,9%)
Dorota Zubkow z podmiotami zależnymi
1 100 000 (9,57%)
1 100 000 (9,57%)
Andrzej Kobiałka z podmiotami zależnymi
1 090 139 (9,48%)
1 090 139 (9,48%)
Aplisens S.A.
551 002 (4,79%)
551 002 (4,79%)
Pozostali akcjonariusze
1 943 738 (16,9%)
1 943 738 (16,9%)

Wiadomości - giełda