BoomBit SA

(BBT) 12,5000 -0,0500 -0,4% 04.12.2023 14:51
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
BoomBit Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk
Prezes:
Olejarz Marcin
Sektor:
Gry
NIP:
9571040747
Regon:
221062100
KRS:
0000740933
ISIN:
PLBMBIT00010
Kontakt
contact@boombit.com
E-mail
+48 504 21 00 22
Telefon
https://investors.boombit.com/
Relacje Inwestorskie
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Olejarz Marcin
Prezes Zarządu
Soares Hannibal
Wiceprezes Zarządu
Pertkiewicz Marek
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Szablewska-Olejarz Karolina
Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Chmielewski Marcin
Członek Rady Nadzorczej
Markowski Jacek
Członek Rady Nadzorczej
Napiórkowski Wojciech
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Przewodniczący Komitetu Audytu
Okoń Szymon
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
ATM Grupa S.A.
4 000 000 (29,54%)
6 000 000 (30,71%)
Hannibal Soares poprzez We Are One Ltd
3 725 000 (27,51%)
5 725 000 (29,3%)
Marcin Olejarz
1 867 850 (13,8%)
2 867 850 (14,68%)
Karolina Szablewska-Olejarz
1 838 839 (13,58%)
2 838 839 (14,53%)
Pozostali akcjonariusze
2 108 311 (15,57%)
2 108 311 (10,78%)

Wiadomości - giełda