Celon Pharma SA

(CLN) 14,2200 -0,1400 -0,97% 30.11.2023 17:00
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Celon Pharma Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Ogrodowa 2a, 05-092 Łomianki/Kiełpin
Prezes:
Wieczorek Maciej
Sektor:
Produkcja leków
NIP:
1181642061
Regon:
015181033
KRS:
0000437778
ISIN:
PLCLNPH00015
Kontakt
inwestorzy@celonpharma.com
Relacje Inwestorskie
info@celonpharma.com
E-mail
+48 22 751 59 33
Telefon
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Wieczorek Maciej
Prezes Zarządu
Glinka Jacek
Wiceprezes Zarządu
Zwolińska Dorota
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Rzemiński Robert
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Galewski Bogusław
Członek Rady Nadzorczej
Wieczorek Urszula
Członek Rady Nadzorczej
Wieczorek Artur
Członek Rady Nadzorczej
Kaczmarczyk Krzysztof
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Maciej Wieczorek poprzez Glatton Sp.z o.o.
30 027 531 (58,84%)
45 027 531 (68,19%)
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
4 083 585 (8%)
4 083 585 (6,18%)
Pozostali akcjonariusze
16 923 884 (33,16%)
16 923 884 (25,63%)

Wiadomości - giełda