Echo Investment SA

(ECH) 4,1900 -0,0100 -0,24% 04.12.2023 12:51
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Echo Investment Spółka Akcyjna
Adres:
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
Prezes:
Lindberg Nicklas
Sektor:
Nieruchomości
NIP:
6570230912
Regon:
290463755
KRS:
0000007025
ISIN:
PLECHPS00019
Kontakt
kielce@echo.com.pl
E-mail
+48 41 3 333 333
Telefon
grzegorz.iwanski@echo.com.pl
Grzegorz Iwański, Head of Investor Relations
+48 22 4 300 300
Grzegorz Iwański, Head of Investor Relations
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Lindberg Nicklas
Prezes Zarządu
Drozd Maciej
Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Langner Artur
Wiceprezes Zarządu
Mazurczak Rafał
Członek Zarządu
Turek Małgorzata
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Steinberg Noah M.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Veres Tibor
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Dezse Margaret
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Przewodnicząca Komitetu Audytu
Dyjas Maciej
Członek Rady Nadzorczej
Jędrzejczyk Sławomir
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Kocsis Peter
Członek Rady Nadzorczej
Sass Bence
Członek Rady Nadzorczej
Senman Nebil
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
WING IHC Zrt. poprzez Lisala Sp. z o.o.
272 375 784 (66%)
272 375 784 (66%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
53 062 355 (12,86%)
53 062 355 (12,86%)
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
39 809 348 (9,65%)
39 809 348 (9,65%)
Pozostali akcjonariusze
47 443 095 (11,49%)
47 443 095 (11,49%)

Wiadomości - giełda