GreenX Metals Ltd

(GRX) 2,1550 -0,0650 -2,93% 05.12.2023 16:26
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
GreenX Metals Limited
Regon:
brak danych
Sektor:
brak danych
NIP:
brak danych
KRS:
brak danych
ISIN:
AU0000198939

Wiadomości - giełda

Greenx - australijska spółka koncentrująca się na wydobyciu węgla

Greenx - co to takiego?

Greenx jest to niepełna nazwa spółki, która w całości brzmi: Greenx Metals Limited. Zajmuje się ona poszukiwaniem i wydobyciem złóż węgla, a w południowo - wschodniej Polsce realizowała inwestycję budowy kopalni "Jan Karski". Jest to spółka zagraniczna z siedzibą w Australii. Do grudnia 2021 roku działała pod nazwą Prairie Mining Limited.

Greenx: notowania. Jak się kształtują?

Próbując zrozumieć to zagadnienie można powiedzieć, że są to po prostu zestawienia cen towarów, które pojawiają się na giełdach. Muszą więc być zarejestrowane i opublikowane przez komisję giełdową. Ogłasza się wtedy 3 kursy: kupna, sprzedaży i zawarcia transakcji. Decyzje o tym, jak prowadzić notowania, podejmuje Zarząd Giełdy. Same notowania mogą być w dwóch systemach: - notowań ciągłych - zmiany kursów mają tu charakter ciągły i dotyczą akcji tzw. płynnych spółek, obligacji, kontraktów terminowych i in.; - notowań jednolitych ? dotyczą spółek małej płynności, gdzie zmiany w zakresie kursów pojawiają się tylko dwa razy dziennie. Jeśli zaś chodzi o Greenx i notowania, to warto przypomnieć, że jest spółką poszukiwawczo - wydobywczą, która notowana jest na giełdach w Austrii i Londynie. W Polsce w Warszawie pojawiła się od września 2015 r. Ponadto z uwagi na zmianę nazwy z Prairie Mining Limited na Greenx Metals Limited zdecydowano, że od dnia 17 grudnia 2021 r. akcje notowane są pod nazwą "GREEX", a jej oznaczeniem będzie "GRX".

Greenx i GPW

GPW to skrót od Giełdy Papierów Wartościowych. Odbywa się tam handel papierami wartościowymi poprzez kupno i sprzedaż akcji i obligacji, kontraktów terminowych, opcji itp. Nad polską GPW z siedzibą w Warszawie nadzór pełni Komisja Nadzoru Finansowego. Nie każdy jednak może brać udział w takich transakcjach, ponieważ trzeba spełnić określone wymagania. Handel odbywa się podczas tzw. sesji, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Jednym z podmiotów, które biorą udział w tym handlu jest spółka Greenx na GPW również w Warszawie.

Greenx: dywidenda - co to takiego?

Dywidenda to wypłata z zysku rocznego spółki, którą otrzymuje inwestor. Wiele osób z tego właśnie powodu w ogóle decyduje się na inwestowanie w akcje spółek, które mają przynosić dywidendy. Jest to niewątpliwie korzyść z posiadania papierów wartościowych. Sam bowiem wzrost wartości notowanych na giełdach jest wielkością abstrakcyjną, wirtualną w przeciwieństwie do fizycznie wypłaconych pieniędzy. Niestety w praktyce jest niewiele spółek, które dokonują regularnych wypłat. Jednym z miejsc, gdzie można śledzić planowane wypłaty jest strona StockWatch.pl oraz na stronach samych spółek. Jednym z podmiotów obecnych na giełdzie jest Greenx. O dywidendzie do wypłaty z jej zysku (jeśli się pojawi), będzie można znaleźć informację w tych właśnie miejscach.

Greenx - jak kupić akcje?

Przede wszystkim trzeba na początek udać się do domu maklerskiego. Szukając właściwego warto wybrać taki, który umożliwia inwestowanie nie tylko na GPW w Warszawie, ale również na rynkach zagranicznych. Tam należy założyć rachunek i wpłacić pieniądze. Następnie wydaje się dyspozycję zakupu akcji jakiejś spółki, np. Greenx. Jak kupić akcje? Jednym słowem - za pośrednictwem maklera i dobrze wybranego domu maklerskiego.