IDM SA

(IDM) 0,5600 -0,0400 -6,67% 05.12.2023 16:45
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
IDM Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Mikołajska 26/5, 31-027 Kraków
Prezes:
Leszczyński Grzegorz
Sektor:
brak danych
NIP:
6762070700
Regon:
351528670
KRS:
0000004483
ISIN:
PLIDMSA00044
Kontakt
biuro.k@idmsa.pl
E-mail
+48 532 756 759
Telefon
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Leszczyński Grzegorz
Prezes Zarządu
Łaszkiewicz Andrzej
Wiceprezes Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Konopka Adam
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przybylski Krzysztof
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Kompowski Adam
Członek Rady Nadzorczej
Szostek Andrzej
Członek Rady Nadzorczej
Wierzbowski Mirosław
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
GRI sp. z o.o.
8 372 483 (18,43%)
8 372 483 (18,43%)
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
4 372 004 (9,63%)
4 372 004 (9,63%)
Pozostali akcjonariusze
32 678 395 (71,94%)
32 678 395 (71,94%)

Wiadomości - giełda