ZEW Kogeneracja SA

(KGN) 40,7000 -0,1000 -0,25% 04.12.2023 14:43
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław
Prezes:
Jedut Andrzej
Sektor:
Energetyka
NIP:
8960000032
Regon:
931020068
KRS:
0000001010
ISIN:
PLKGNRC00015
Kontakt
kogeneracja@kogeneracja.com.pl
E-mail
+48 71 32 38 111
Telefon
Anna.Draczynska-Kaplon@kogeneracja.com.pl
Anna Draczyńska-Kapłon, kontakt dla inwestorów
+48 71 32 38 152
Anna Draczyńska-Kapłon, kontakt dla inwestorów
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Jedut Andrzej
Prezes Zarządu
Kryg Krzysztof
Wiceprezes Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Lewandowski Adam
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grzywacz Jacek
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Nowak Roman
Sekretarz Rady Nadzorczej
Borkowski Bogdan Stanisław
Członek Rady Nadzorczej
Kuśmierowski Krzysztof
Członek Rady Nadzorczej
Libiszowska-Budrewicz Aleksandra
Członek Rady Nadzorczej
Mazurkiewicz Hanna
Członek Rady Nadzorczej
Szczepiórkowski Piotr
Członek Rady Nadzorczej
Wiliński Grzegorz
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
PGE Energia Ciepła S.A.
8 652 173 (58,07%)
8 652 173 (58,07%)
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
1 489 281 (9,99%)
1 489 281 (9,99%)
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
1 195 000 (8,02%)
1 195 000 (8,02%)
Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
861 002 (5,78%)
861 002 (5,78%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
746 000 (5,01%)
746 000 (5,01%)
Pozostali akcjonariusze
1 956 544 (13,13%)
1 956 544 (13,13%)

Wiadomości - giełda