PPH Kompap SA

(KMP) 18,0000 -0,4000 -2,17% 05.12.2023 10:43
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Kompap" Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Parkowa 56, 86-130 Laskowice
Prezes:
Lipka Waldemar
Sektor:
Papier i opakowania
NIP:
7250007981
Regon:
001372100
KRS:
0000064285
ISIN:
PLKOMPP00017
Kontakt
info@kompap.pl
E-mail
+48 52 510 88 00
Telefon
+48 52 510 88 17
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Lipka Waldemar
Prezes Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Knabe Jakub
Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu
Głuchowski Marek
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Ciosk Piotr
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Łaskawiec Edward
Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu
Napiórkowska Agnieszka
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Waldemar Lipka wraz z Grand sp. z o.o.
1 453 493 (31,05%)
1 453 493 (31,05%)
Danuta Knabe i Witold Knabe
1 283 151 (27,41%)
1 283 151 (27,41%)
Edward Łaskawiec
1 071 961 (22,9%)
1 071 961 (22,9%)
Pozostali akcjonariusze
871 891 (18,64%)
871 891 (18,64%)

Wiadomości - giełda