New Tech Capital SA

(NTC) 0,6220 +0,0220 +3,67% 04.12.2023 13:25
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
New Tech Capital Spółka Akcyjna
Adres:
Aleja Jana Chrystiana Szucha 13/15 lokal 16, 00-580 Warszawa
Prezes:
Gabrylewicz Michał
Sektor:
Inwestycje
NIP:
5262483290
Regon:
016448159
KRS:
0000290233
ISIN:
PLECMNG00019
Kontakt
ntcsa@ntcsa.com.pl
E-mail
+48 22 127 54 22
Telefon
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Gabrylewicz Michał
Prezes Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Rutkowski Andrzej
Przewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny, Przewodniczący Komitetu Audytu
Dyzio Mikołaj
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Szabelski Artur
Członek Rady Nadzorczej
Łucka Marzena
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Łaszkiewicz Andrzej
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Mikołaj Dyzio
2 959 614 (20,46%)
2 959 614 (20,46%)
Jan Bazyl
1 408 255 (9,74%)
1 408 255 (9,74%)
MKM Art sp. z o.o.
1 300 000 (8,99%)
1 300 000 (8,99%)
Pozostali akcjonariusze
8 794 122 (60,81%)
8 794 122 (60,81%)

Wiadomości - giełda