OPTeam SA

(OPM) 6,0000 +0,0200 +0,33% 04.12.2023 12:11
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
OPTeam Spółka Akcyjna
Adres:
Tajęcina 113, 36-002 Jasionka
Prezes:
Ostrowski Tomasz
Sektor:
Systemy informatyczne
NIP:
8130334531
Regon:
008033000
KRS:
0000160492
ISIN:
PLOPTEM00012
Kontakt
opteam@opteam.pl
E-mail
+48 17 867 21 00
Telefon
aresler@opteam.pl
Artur Resler, Kontakt dla inwestorów
+48 17 86 72 120
Artur Resler, Kontakt dla inwestorów
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Ostrowski Tomasz
Prezes Zarządu
Błahut Jacek
Wiceprezes Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Bober Janusz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pelczar Andrzej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Zaniewicz Wiesław Roman
Sekretarz Rady Nadzorczej
Woźniak Ryszard
Członek Rady Nadzorczej
Irzeński Wacław
Członek Rady Nadzorczej
Gajdek Janusz
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Ryszard Woźniak
1 386 525 (17,61%)
1 386 525 (17,61%)
Janusz Bober
1 372 523 (17,44%)
1 372 523 (17,44%)
Andrzej Pelczar
1 372 523 (17,44%)
1 372 523 (17,44%)
Wacław Irzeński
1 372 523 (17,44%)
1 372 523 (17,44%)
Leon Marciniec
550 000 (6,99%)
550 000 (6,99%)
Pozostali akcjonariusze
1 817 406 (23,08%)
1 817 406 (23,08%)

Wiadomości - giełda