PCC Exol SA

(PCX) 2,9900 -0,0400 -1,32% 05.12.2023 16:46
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
PCC Exol Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
Prezes:
Ciesielski Dariusz
Sektor:
Chemikalia
NIP:
9880267207
Regon:
020716361
KRS:
0000306150
ISIN:
PLPCCEX00010
Kontakt
ir.exol@pcc.eu
Relacje Inwestorskie
+48 71 794 29 15
Marlena Matusiak, Kontakt dla inwestorów
zarzad_exol@pcc.eu
E-mail
+48 71 794 21 27
Telefon
+48 71 794 25 50
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Ciesielski Dariusz
Prezes Zarządu
Zdon Rafał
Wiceprezes Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Preussner Waldemar
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Klimkowski Wiesław
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pelzer Alfred
Członek Rady Nadzorczej
Szymanek Arkadiusz
Członek Rady Nadzorczej
Pabich Robert
Członek Rady Nadzorczej
Siwirski Mirosław
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
PCC Chemicals GmbH
151 648 640 (87,09%)
275 714 640 (92,46%)
Pozostali akcjonariusze
22 488 003 (12,91%)
22 488 003 (7,54%)

Wiadomości - giełda