PHN SA

(PHN) 11,7000 -0,1000 -0,85% 04.12.2023 10:14
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna
Adres:
al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
Prezes:
Mazurek Marcin
Sektor:
Nieruchomości
NIP:
5252504978
Regon:
142900541
KRS:
0000383595
ISIN:
PLPHN0000014
Kontakt
sekretariat@phnsa.pl
E-mail
+48 22 850 91 00
Telefon
+48 22 850 91 01
Faks
magdalena.kacprzak@phnsa.pl
Biuro Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Mazurek Marcin
Prezes Zarządu
Barszczewski Szczepan
Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji
Sztonyk Tomasz
Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi
Przednowek Piotr
Członek Zarządu ds. Rozwoju
Lesiński Adam
Członek Zarządu ds. Finansowych
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Felczak-Poturnicka Izabela
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Ciurzyńska Grażyna
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Śluzek Kinga
Sekretarz Rady Nadzorczej
Przywora Bogusław
Członek Rady Nadzorczej
Szostak Artur
Członek Rady Nadzorczej
Puchalski Łukasz
Członek Rady Nadzorczej
Stępak Przemysław
Członek Rady Nadzorczej
Majewski Paweł
Członek Rady Nadzorczej
Turkowski Krzysztof
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Skarb Państwa
36 842 988 (71,93%)
36 842 988 (71,93%)
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
5 102 442 (9,96%)
5 102 442 (9,96%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
2 879 184 (5,62%)
2 879 184 (5,62%)
Pozostali akcjonariusze
6 392 699 (12,49%)
6 392 699 (12,49%)

Wiadomości - giełda