ZM Rpoczyce SA

(RPC) 32,0000 -0,5000 -1,54% 04.12.2023 09:52
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" Spółka Akcyjne
Adres:
ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa
Prezes:
Siwiec Józef
Sektor:
Budownictwo
NIP:
8180002127
Regon:
690026060
KRS:
0000036048
ISIN:
PLROPCE00017
Kontakt
sekretariat@ropczyce.com.pl
E-mail
+48 17 22 29 222
Telefon
+48 17 22 29 229
Faks
natalia.szewc@ropczyce.com.pl
Natalia Szewc, Kontakt dla inwestorów
+48 17 22 29 356
Natalia Szewc, Kontakt dla inwestorów
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Siwiec Józef
Prezes Zarządu
Darłak Marian
Wiceprezes Zarządu ds. Jakości i Rozwoju
Duszkiewicz Robert
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Gdula Jerzy
Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Wenc Roman
Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Wojtas Lesław
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny, Przewodniczący Komitetu Audytu
Skiba Łucja
Sekretarz Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Ubysz Grzegorz
Członek Rady Nadzorczej
Pietruszyński Andrzej
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Porozumienie Akcjonariuszy: Józef Siwiec, Marian Darłak, Robert Duszkiewicz, Robert Siwiec, Leszek Piczak, Roman Wenc, Krzysztof Miąso, Zbigniew Czapka, Interminex Handelsgesellschaft m.b.H, ZMR S.A.
5 094 102 (81,38%)
5 094 102 (81,38%)
Pozostali akcjonariusze
1 165 532 (18,62%)
1 165 532 (18,62%)

Wiadomości - giełda