Seco Warwick SA

(SWG) 29,0000 -1,0000 -3,33% 04.12.2023 09:00
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Seco/Warwick Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin
Prezes:
Woźniak Sławomir
Sektor:
Urządzenia mechaniczne
NIP:
9270100756
Regon:
970011679
KRS:
0000271014
ISIN:
PLWRWCK00013
Kontakt
info@secowarwick.com.pl
E-mail
+48 68 38 20 500
Telefon
+48 68 38 20 555
Faks
katarzyna.mucha@ccgroup.pl
Katarzyna Mucha, Kontakt dla inwestorów
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Woźniak Sławomir
Prezes Zarządu
Klinowski Bartosz
Członek Zarządu Dyrektor Zarządzający (Europa)
Good Earl
Członek Zarządu
Walasek Piotr
Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Zawistowski Andrzej
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Karnicki Maciej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Boswell Jeffrey
Członek Rady Nadzorczej
Murawski Marcin
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Przewodniczący Komitetu Audytu
Jasiński Robert
Członek Rady Nadzorczej Sekretarz Komitetu Audytu
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
SW Holding sp. z o.o.
3 387 139 (32,89%)
3 387 139 (32,89%)
Seco/Warwick S.A.
1 802 189 (17,5%)
1 802 189 (17,5%)
Spruce Holding Limited Liability Company (USA)
1 091 952 (10,6%)
1 091 952 (10,6%)
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
640 798 (6,22%)
640 798 (6,22%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
600 000 (5,83%)
600 000 (5,83%)
Pozostali akcjonariusze
2 776 476 (26,96%)
2 776 476 (26,96%)

Wiadomości - giełda