Selvita SA

(SLV) 63,5000 +0,5000 +0,79% 04.12.2023 14:58
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Selvita Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Prezes:
Sieczkowski Bogusław
Sektor:
Biotechnologia
NIP:
6762564595
Regon:
383040072
KRS:
0000779822
ISIN:
PLSLVCR00029
Kontakt
selvita@selvita.com
E-mail
+48 12 297 47 00
Telefon
+48 12 297 47 01
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Sieczkowski Bogusław
Prezes Zarządu
Gruca Miłosz
Wiceprezes Zarządu
Zydroń Mirosława
Członek Zarządu
Vinter Adrijana
Członek Zarządu
Radziszewski Dawid
Członek Zarządu
Kurdas Dariusz
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Romanowski Piotr
Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Wesołowski Tadeusz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Przewięźlikowski Paweł
Członek Rady Nadzorczej
Chwast Rafał
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Przewodniczący Komitetu Audytu
Chabasiewicz Wojciech
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Osowski Jacek
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Paweł Przewięźlikowski
3 052 663 (16,63%)
5 984 663 (27,41%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
1 901 000 (10,36%)
1 901 000 (8,71%)
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
1 801 928 (9,82%)
1 801 928 (8,25%)
Bogusław Sieczkowski
942 417 (5,13%)
1 492 417 (6,83%)
Tadeusz Wesołowski wraz z Augebit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
1 047 738 (5,71%)
1 047 738 (4,8%)
Pozostali akcjonariusze
9 609 728 (52,35%)
9 609 728 (44%)

Wiadomości - giełda