Tesgas SA

(TSG) 3,0000 0,0000 0% 05.12.2023 14:47
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Tesgas Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Batorowska 9, 62-070 Dąbrowa
Prezes:
Kocik Włodzimierz
Sektor:
Infrastruktura stacji gazowych
NIP:
7772527260
Regon:
639801998
KRS:
0000296689
ISIN:
PLTSGS000019
Kontakt
tesgas@tesgas.pl
E-mail
+48 61 89 01 600
Telefon
+48 61 89 01 602
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Kocik Włodzimierz
Prezes Zarządu
Szrejter Marcin
Wiceprezes Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Stobiecki Piotr
Przewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny, Przewodniczący Komitetu Audytu
Skoczyński Tomasz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu
Kocik Elżbieta
Sekretarz Rady Nadzorczej
Kalupa Łukasz
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Mirek Mariusz
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Włodzimierz Kocik
3 732 143 (32,88%)
7 407 143 (45,3%)
Marzenna Kocik
877 788 (7,73%)
1 697 788 (10,38%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
1 250 000 (11,01%)
1 250 000 (7,65%)
PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
1 250 000 (11,01%)
1 250 000 (7,65%)
VALUE FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1
1 157 618 (10,2%)
1 157 618 (7,08%)
Piotr Majewski
519 000 (4,57%)
1 024 000 (6,26%)
Pozostali akcjonariusze
2 563 451 (22,6%)
2 563 451 (15,68%)

Wiadomości - giełda