VRG SA

(VRG) 3,4400 +0,0700 +2,08% 04.12.2023 14:40
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
VRG Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków
Prezes:
Płocica Janusz
Sektor:
Odzież i obuwie
NIP:
6750000361
Regon:
351001329
KRS:
0000047082
ISIN:
PLVSTLA00011
Kontakt
relacjeinwestorskie@vrg.pl
Relacje Inwestorskie
sekretariat@vrg.pl
E-mail
+48 12 656 18 32
Telefon
+48 12 656 50 98
Faks
https://www.vrg.pl/dla-inwestorow
Relacje Inwestorskie
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Płocica Janusz
Prezes Zarządu
Zimnicki Michał
Wiceprezes Zarządu
Fryzowska Marta
Wiceprezes Zarządu
Bernacki Łukasz
Wiceprezes Zarządu ds. Segmentu Jubilerskiego
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
45 251 894 (19,3%)
45 251 894 (19,3%)
Jerzy Mazgaj
38 332 632 (16,35%)
38 332 632 (16,35%)
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
36 038 137 (15,37%)
36 038 137 (15,37%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
32 750 487 (13,97%)
32 750 487 (13,97%)
FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
16 946 800 (7,23%)
16 946 800 (7,23%)
Porozumienie Akcjonariuszy Colian Developer sp. z o.o. sp. k. i Jan Kolański
11 752 923 (5,01%)
11 752 923 (5,01%)
Pozostali akcjonariusze
53 382 967 (22,77%)
53 382 967 (22,77%)

Wiadomości - giełda