Wielton SA

(WLT) 9,3200 -0,0500 -0,53% 05.12.2023 16:31
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
"Wielton" Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń
Prezes:
Szataniak Paweł
Sektor:
Naczepy i przyczepy
NIP:
8992462770
Regon:
932842826
KRS:
0000225220
ISIN:
PLWELTN00012
Kontakt
ir@wielton.com.pl
Relacje Inwestorskie
+48 43 843 45 10
Telefon
+48 43 843 16 25
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Szataniak Paweł
Prezes Zarządu
Golec Mariusz
Wiceprezes Zarządu
Kuś Piotr
Wiceprezes Zarządu
Śniatała Tomasz
Członek Zarządu
Mowczan Andrzej
Członek Zarządu
Masłowski Włodzimierz
Członek Zarządu
Grzelązka Maciej
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Frąckowiak Waldemar
Przewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny
Szataniak Mariusz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Półgrabia Krzysztof
Sekretarz Rady Nadzorczej
Tylkowski Krzysztof
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Uhl Tadeusz
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Kamiński Piotr
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Mariusz Szataniak i Paweł Szataniak z podmiotami zależnymi
30 772 918 (50,97%)
30 772 918 (50,97%)
Łukasz Tylkowski
5 870 018 (9,72%)
5 870 018 (9,72%)
VESTA FIZ Aktywów Niepublicznych
3 536 505 (5,86%)
3 536 505 (5,86%)
Pozostali akcjonariusze
20 195 559 (33,45%)
20 195 559 (33,45%)

Wiadomości - giełda