Spłacasz kredyt przed czasem? Powinieneś otrzymać zwrot części kosztów!

Rzecznik Finansowy oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówią jednym głosem - jeśli spłacasz kredyt czy pożyczkę przed terminem, powinieneś otrzymać zwrot części wcześniej poniesionych opłat.

Banki, SKOK-i czy firmy pożyczkowe poza odsetkami, które klient spłaca regularnie w każdej racie, pobierają także pewne opłaty jednorazowo na samym początku okresu spłaty. To m.in. prowizje za udzielenie kredytu, składki ubezpieczeniowe czy opłaty administracyjne.

Rzecznik Finansowy i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydali właśnie wspólną interpretację ustawy o kredycie konsumenckim. Wynika z niej, że jeśli klient spłaca kredyt przed czasem, to powinien ponosić wszystkie koszty proporcjonalnie do faktycznego czasu zadłużenia. W sytuacji, gdy kredytodawca pewne koszty pobrał jednorazowo w całości, powinien rozliczyć je z klientem.

Przykładowo, jeśli kredytobiorca zapłacił 1 000 zł prowizji za udzielenie mu kredytu na rok, a zadłużenie spłacił po 6 miesiącach, powinien otrzymać z powrotem 500 zł.

O ile bankom czy firmom pożyczkowych raczej nie przychodzi do głowy pobieranie odsetek za okres po przedterminowej spłacie, o tyle prowizji czy kosztów administracyjnych zwracać nie chcą.

- Wielu kredytodawców stoi na takim stanowisku, że te opłaty nie są powiązane z okresem obowiązywania kredytu konsumenckiego, i w związku z tym nie powinny podlegać obniżeniu ani zwrotowi - komentuje Bartosz Wyżykowski z Biura Rzecznika Finansowego. - W tym zakresie Rzecznik Finansowy i prezes UOKiK prezentują jednak odmienne do kredytodawców stanowisko - dodaje Wyżykowski.

Co wynika z tego wspólnego stanowiska RF i UOKiK? Żadna z tych instytucji nie posiada kompetencji do wiążącej wykładni przepisów prawa. Ich interpretacja to więc tylko wskazówka dla uczestników rynku finansowego. Z drugiej strony - zarówno UOKiK jak i Rzecznik Finansowy mogą m.in. nakładać kary finansowe za praktyki godzące w klientów.

Nie da się ukryć, że sprawa zwrotów kosztów pozaodsetkowych jest istotna. Te bowiem poszły ostatnimi laty mocno w górę. Jak wynika z danych Comperia Analytics, średnia rynkowa prowizja za roczny kredyt wzrosła z ok. 2,50% w maju 2012 r. do blisko 10% obecnie. Co prawda jednocześnie bardzo mocno spadły odsetki od kredytów, ale to oznacza, że banki przesunęły akcent z kosztów równo rozłożonych przez cały okres spłaty na wysokie opłaty na początku. A to właśnie ich nie kwapią się zwracać.

Od 11 października 2015 r. do końca kwietnia 2016 r. Rzecznik Finansowy otrzymał ponad 500 skarg dotyczących kredytów konsumenckich. Około 100 dotyczyło właśnie zbyt niskiego zwrotu w związku z wcześniejszą spłatą, przede wszystkim chodziło o składki ubezpieczeniowe.